Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy míst v institucích EU

Úředníci ("Officials")

Jedná se o doživotní služební poměr (definitivu) v rámci evropské služby. O tento typ míst je největší zájem a jsou udělována po náročném otevřeném výběrovém řízení. V rámci úřednických míst existují tři kategorie: referenti (AD), asistenti (AST) a sekretářské pozice (AST/SC).
 

Referenti (AD)

Obecně je úkolem referentů podílet se na tvorbě politik, implementaci práva EU, analýzách a poradenství. Oblasti, které spadají pod politiky, zahrnují správu, právo, finance, ekonomii, komunikaci a vědu. Jako referenti jsou přijímáni také překladatelé a tlumočníci.

Kariéra referentů zahrnuje platové třídy AD5 až AD16, přičemž AD5 je nástupní platová třída pro absolventy vysokých škol. Na referentská místa je třeba mít vysokoškolské vzdělání v délce minimálně 3 let (min. 4 let pro platové třídy AD7 a výše), zakončené diplomem. Výběrové řízení se může konat i do vyšších platových tříd AD6 nebo AD7. V tomto případě se jedná o specializovanější místa, kde musí uchazeči prokázat několik let odpovídající praxe. Platové třídy AD9 až AD12 jsou pro střední úroveň řízení (vedoucí oddělení). Při výběrovém řízení do těchto platových tříd jsou vyžadovány předchozí manažerské zkušenosti.
 

Asistenti (AST)

Asistenti jsou pověřeni výkonnými nebo technickými úkoly v administrativě, financích, komunikaci, výzkumu, nebo rozvoji či implementaci politik.

Kariéra asistentů zahrnuje platové třídy AST 1 až AST 11, s nástupními třídami AST 1 až AST 3. Minimálním požadavkem je vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou spolu s  odpovídající praxí.
 

Asistenti-sekretáři (AST/SC)

Tato místa obecně zahrnují zajišťování chodu kanceláře nebo poskytování administrativní podpory.

Kariéra asistentů-sekretářů zahrnuje platové třídy AST/SC1 až AST/SC6, s nástupní platovou třídou AST/SC1. Minimálním požadavkem je vyšší odborné vzdělání zakončené diplomem, nebo ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a odpovídající praxe.

  

Zpět na Typy míst

  

Plat a zaměstnanecké výhody

Základní měsíční plat úředníků se pohybuje od cca 2.500 euro nového asistenta-sekretáře v platové třídě AST/SC1 v prvním platovém stupni k cca 19.800 euro pro špičkového úředníka v platové třídě AD16 ve třetím platovém stupni, který má více než 4 roky praxe. Každá platová třída je rozdělena do 5 platových stupňů. Základní platy se upravují ročně podle vývoje inflace a kupní síly platů úředníků členských států EU.

Ti, co opustili domovský stát, aby pracovali pro instituce EU, mají navíc nárok na odlučné ve výši 16 % základního měsíčního platu.

Podle rodinné situace mají dále úředníci nárok na rodinné přídavky, které zahrnují příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání dítěte a příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení.

Úředníci institucí EU jsou vyňati z placení daně z příjmu ve svém členském státě. Na jejich plat se uplatňuje daň ve prospěch Společenství. Tato daň je odváděna přímo do rozpočtu EU, je progresivní a pohybuje se mezi 8 až 45 % ze zdanitelné části platu. (Díky odpočitatelným položkám je skutečná míra zdanění mnohem nižší, nepřesahuje 22 %). Dále odvádějí úředníci institucí EU tzv. odvod sounáležitosti ve výši 6 % ze zdanitelné části platu.

Úředníci institucí EU (a za stanovených podmínek i jejich rodinní příslušníci) jsou členy důchodového systému a systému zdravotního pojištění institucí EU.
 

Přihlášky a výběrové řízení

Před přihlášením na výběrové řízení je třeba si vytvořit na internetových stránkách Úřadu EPSO účet, který poté využijete pro přihlášení na všechna výběrová řízení.

Každý uchazeč může mít jen jeden účet, porušení tohoto pravidla znamená vyloučení z výběrového řízení.

Evropské instituce vybírají úředníky do evropské služby prostřednictvím otevřených výběrových řízení. Ta jsou organizována jako všeobecná do nástupní platové třídy (bez požadavku na předchozí praxi), nebo specializovaná (požadavek praxi v příslušném oboru příp. i na zaměření vzdělání).

  

Zpět na Typy míst

  

Výběrové řízení je několikakolové. Schopnosti, které se v jeho průběhu budou posuzovat, obecně zahrnují těchto 8 základních dovedností požadovaných institucemi EU:

  • analýza a řešení problémů,
  • komunikace,
  • orientace na kvalitu a výsledky,
  • vzdělávání a rozvoj,
  • stanovování priorit a organizace práce,
  • odolnost vůči stresu,
  • práce v kolektivu
  • a v případě absolventů vysokých škol také schopnost vedení.
     

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou zařazeni na rezervní seznam, z něhož si instituce EU podle potřeby vybírají nové úředníky. Cílem výběrového řízení tak není obsazení konkrétního pracovního místa, ale vytvoření rezervního seznamu pro nábor úředníků dle potřeb institucí EU. Zařazení na rezervní seznam znamená, že můžete být pozváni k pohovoru na konkrétní pracovní pozici v některé z institucí EU. Po zařazení na rezervní seznam budete do svého EPSO účtu dostávat nabídky volných míst. Přesto doporučujeme hledat si aktivně místo, oslovovat instituce, generální ředitelství, kde byste chtěli pracovat, příp. požádat Stálé zastoupení ČR při EU o spolupráci.

Rezervní seznamy pro všeobecná výběrová řízení platí obvykle po dobu 1 roku. Rezervní seznamy pro specializovaná výběrová řízení obvykle platí po dobu 2 až 3 let. Platnost rezervního seznamu může být prodloužena.

Každému výběrovému řízení předchází oznámení, v němž jsou uvedeny informace o daném pracovním profilu, kritéria výběru a podrobnosti o samotném výběrovém řízení.

Počínaje datem oznámení trvá výběrové řízení obvykle 5 až 12 měsíců.
 

Schéma všeobecného výběrového řízení

Schema_vseobecneho_vyberoveho_rizeni.jpg

  

Schéma specializovaného výběrového řízení

Schema_specializovaneho_vyberoveho_rizeni.jpg

  

Zpět na Typy míst

  

vytisknout  e-mailem