Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2019 byla schválena usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2018 č. 783.

Do doby, než systemizace nabyla účinnosti, byla dvakrát upravena.

První úprava systemizace byla schválena usnesením vlády za dne 12. prosince 2018 č. 833 a týkala se Úřadu vlády České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky, Státního úřadu inspekce práce, Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Ministerstva vnitra, Agentury pro podnikání a inovace, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva spravedlnosti.

Druhá úprava systemizace byla schválena usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 872. Předložený materiál se týkal Ministerstva zahraničních věcí. Na základě výsledku jednání vlády byla doplněna úprava systemizace Ministerstva průmyslu a obchodu s účinnosti od 1. února 2019.

Z důvodu ucelenosti údajů byly k úpravám systemizace přiloženy tabulky obsahující systemizační údaje všech služebních úřadů, včetně těch, u nichž k úpravám nedošlo. S přihlédnutím k této skutečnosti lze systemizaci s účinností od 1. ledna 2019 v úplném znění nalézt v tabulkových přílohách druhé úpravy systemizace.

  

vytisknout  e-mailem