Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), uvádí v § 17 odst. 1 výčet systemizačních údajů, které schvaluje vláda a které ve svém souhrnu tvoří systemizaci služebního úřadu. Vedle těchto údajů může vláda v rámci systemizace stanovit podle § 25 odst. 4 zákona služební místa, na kterých je požadavkem státní občanství České republiky, a podle § 83 odst. 1 zákona služební místa, pro která lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence. 

Podle § 172 zákona platí pro stanovení systemizace pracovních míst zaměstnanců ve správním úřadu obdobná pravidla jako pro stanovení systemizace služebních míst.

Podle § 17 odst. 3 zákona schvaluje systemizaci vláda na následující kalendářní rok.

Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018 byla schválena usnesením vlády ze dne 23. října 2017 č. 737.

Do doby, než nabyla tato systemizace účinnosti, byla třikrát upravena.

První úprava byla schválena usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017  č. 821 a souvisela s realizací projektů a koncepčními změnami v organizačních strukturách v následujících služebních úřadech:

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká správa sociálního zabezpečení, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Energetický regulační úřad, Český statistický úřad.

Druhá úprava byla schválena usnesením vlády ze dne  6. prosince 2017 č. 874 a souvisela s nařízením vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, v jehož důsledku došlo ke změnám klasifikace systemizovaných míst platovou třídou v následujících služebních úřadech:

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Generální finanční ředitelství, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Hygienická stanice hlavního města Prahy, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje.

Třetí úprava byla schválena usnesením vlády ze dne 22. prosince 2017 č. 895. Souvisela s reorganizací práce některých ministerstev a obsahovala změny v následujících služebních úřadech:

Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví.

  

Z důvodu ucelenosti údajů byly ke každé úpravě systemizace přiloženy tabulky obsahující systemizační údaje všech služebních úřadů včetně těch, u nichž nedošlo ke změnám. S přihlédnutím k této skutečnosti lze systemizaci s účinností od 1. ledna 2018 v úplném znění nalézt v tabulkových přílohách 3. úpravy systemizace.

  

vytisknout  e-mailem