Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systemizace a organizační struktura služebního úřadu

Schvalování systematizace a organizační struktury služebních úřadů 

  1. Systemizace a systemizace pracovních míst (§ 17, § 18, § 184, § 172)
  2. Organizační struktura služebního úřadu (§ 19)

Systemizace a systemizace pracovních míst

Základním účelem zavedení systemizace a složitého procesu jejího schvalování je snaha o stabilizaci státní správy a její ochrana před neodůvodněnými personálními změnami. Vypracovává se nejen systemizace všech služebních míst, ale i systemizace pracovních míst zaměstnanců ve správních úřadech. První systemizace a systemizace pracovních míst se ve všech správních úřadech byla stanovena s účinností k 1. 7. 2015 a ke dni 1. 1. 2016 bylo možné provést změnu těchto systemizací, jejímž cílem bude zpřesnění vymezení služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců.

Návrh systemizace vypracovává Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Tento návrh systemizace je zpracován na základě návrhů služebních orgánů, které je prostřednictvím příslušných ústředních správních úřadů předkládají Ministerstvu vnitra v termínu Ministerstvem vnitra stanoveném.

Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok, a to do 31. prosince. Pokud není do konce roku schválena, použije se systemizace dosavadní.

Služební místa a finanční prostředky na platy státních zaměstnanců podle schválené systemizace nelze použít pro jiný účel.

Poté, co nabyla systemizace účinnosti, lze změnit počet služebních míst, objem prostředků na platy státních zaměstnanců nebo zařazení státního zaměstnance do platové třídy o jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru pouze postupem podle § 18 služebního zákona, tedy změnou systemizace. Tato změna je přípustná, jen dojde-li ke změně působnosti správního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.

  

vytisknout  e-mailem