Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní služba

Zákon o státní službě byl zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014 pod č. 234 a jeho plná účinnost nastává k 1. lednu 2015. Upravuje zejména právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu a představuje významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy.

Jedním z hlavních cílů zákona o státní službě je zefektivění a modernizace státní správy. Organizace služebních úřadů bude v obecné rovině stanovena právním předpisem a počet služebních míst státních zaměstnanců bude schvalovat Vláda České republiky. Na státní službu bude dohlížet samostatná sekce pro státní službu zřízená při Ministerstvu vnitra, v čele s náměstkem jmenovaným vládou. 

Zákon o státní službě se vztahuje na státní zaměstnance, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu a na další fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon (například na výběr, jmenování a odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ředitele Zeměměřičského úřadu, ředitelů zeměměřičských a katastrálních inspektorátů a ředitelů katastrálních úřadů podle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění účinném od 1. ledna 2015, a na výběr, jmenování a odvolání ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném od 1. ledna 2015). Z osobní působnosti zákona  jsou vyňati členové vlády a jejich poradci, náměstci člena vlády, stejně jako ostatní zaměstnanci pracující pro člena vlády nebo jeho náměstka. Dále zákon nepůsobí například vůči předsedům a místopředsedům některých správních úřadů a zaměstnancům zařazených v bezpečnostním sboru. Zákon se rovněž nevztahuje na ty zaměstnance, kteří vykonávají činnosti, které nejsou (státní) službou – např. pomocné a manuální práce. Právní postavení osob, které se nestanou státními zaměstnanci, se v zásadě nemění.

Za významný přínos zákona je třeba označit profesionalizaci státní správy. Na obsazení volného služebního místa se bude konat výběrové řízení, kdy předpoklady a požadavky žadatele o přijetí do služebního poměru jsou stanoveny primárně přímo zákonem. Zákon dále počítá se zavedením pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců a ukládá povinnost státnímu zaměstnanci úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. V neposlední řadě zákon upravuje hodnocení státních zaměstnanců a stanoví jasná pravidla jejich odměňování.

Závěrem pak nelze opomenout ani evropský rozměr celé problematiky, kdy přijetím tohoto zákona byl splněn závazek České republiky vůči Evropské unii zavést profesionální státní správu.

vytisknout  e-mailem