Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní služba

Zákon o státní službě byl zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014 pod č. 234 a jeho plná účinnost nastala k 1. lednu 2015. Věcným garantem za implementaci zákona o státní službě je Ministerstvo vnitra – sekce pro státní službu.

Zákon o státní službě upravuje zejména právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru, přičemž představuje významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy při zachování základních parametrů nezbytných pro fungování státní služby, kterými jsou stabilizace, depolitizace a transparentnost. 

Zákon o státní službě se vztahuje na státní zaměstnance, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu a na další fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon (například na výběr, jmenování a odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ředitele Zeměměřičského úřadu, ředitelů zeměměřičských a katastrálních inspektorátů a ředitelů katastrálních úřadů podle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění účinném od 1. ledna 2015, a na výběr, jmenování a odvolání ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném od 1. ledna 2018). Z osobní působnosti zákona jsou vyňati členové vlády a jejich poradci, náměstci člena vlády, stejně jako ostatní zaměstnanci pracující pro člena vlády nebo jeho náměstka. Dále zákon nepůsobí například vůči předsedům a místopředsedům některých správních úřadů a zaměstnancům zařazených v bezpečnostním sboru. Zákon se rovněž nevztahuje na ty zaměstnance, kteří vykonávají činnosti, které nejsou (státní) službou - např. pomocné a manuální práce. Právní postavení osob, které se nestanou státními zaměstnanci, se v zásadě nemění.

Za významný přínos zákona o státní službě je třeba označit profesionalizaci státní správy, zavedení pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců a v neposlední řadě úpravu hodnocení státních zaměstnanců a stanovení jasných pravidel pro jejich odměňování.

Závěrem pak nelze opomenout ani evropský rozměr celé problematiky, kdy byl přijetím zákona o státní službě splněn závazek České republiky vůči Evropské unii zavést profesionální státní správu.

  

vytisknout  e-mailem