Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k aplikaci § 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

zpracováno na základě podkladu Ministerstva práce a sociálních věcí 

Zaměstnanec přijatý do státní služby podle § 201 zákona o státní službě
a jeho zařazení do platového stupně

U dosavadního zaměstnance, který bude přijat do státní služby za podmínek § 201 zákona o státní službě, se podle § 198 odst. 1 zákona o státní službě ke dni vzniku jeho služebního poměru nemění zařazení do platového stupně. Nemění se tedy ani započtený počet let jeho praxe, stanovený s ohledem na neplnění požadovaného vzdělání s odpočtem podle § 4 odst. 7 a 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Po vzniku služebního poměru se bude tomuto zaměstnanci k doposud započtené praxi (s odpočtem pro neplnění požadovaného vzdělání) přičítat další doba praxe v plném rozsahu.
 

Příplatek za vedení
a vztah § 198 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a přílohy č. 2 k tomuto zákonu

Byl-li vedoucímu zaměstnanci určen příplatek za vedení ve vyšší částce, než odpovídá stejnému stupni řízení a působnosti správního úřadu podle přílohy č. 2 k zákonu o státní službě, použije se přechodné ustanovení obsažené v § 198 odst. 1 zákona o státní službě, a příplatek za vedení se až do obsazení příslušné funkce představeného na základě výsledků výběrového řízení, ponechá v rozhodnutí beze změny.

Jiným případem je, má-li dosavadní vedoucí zaměstnanec v platovém výměru ke dni vzniku služebního poměru určen příplatek za vedení nižší, než je stanoven v příloze č. 2 k zákonu o státní službě, resp. ve služebním předpise služebního orgánu podle pravidla stanoveného v § 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Ponechání příplatku za vedení v nižší částce než odpovídá shora uvedeným částkám, by bylo v rozporu s dobrými mravy. Vydávání následného rozhodnutí je nadbytečným formalismem, a proto by se o výši příplatku za vedení odpovídající příloze č. 2 k zákonu o státní službě, popř. služebnímu předpisu služebního orgánu, mělo rozhodnout současně s rozhodnutím o ostatních složkách platu v souvislosti se vznikem služebního poměru.
 

Výjimka
z neměnnosti platového stupně podle § 198 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Ustanovení o výjimce neměnnosti platového stupně obsažené v závěru § 198 odst. 1 zákona o státní službě je obecným ustanovením, které řeší případy, kdy má dosavadní zaměstnanec ke dni vzniku jeho služebního poměru nárok na platový tarif ve vyšším platovém stupni podle § 4 odst. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, resp. shodného ustanovení podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, tedy od prvého kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň.

V těchto případech se tedy nebude vydávat samostatné rozhodnutí, ale přímo se rozhodne o tom, že státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif určený pro vyšší platový stupeň v příslušné stupnici platových tarifů stanovených v příloze k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

 

vytisknout  e-mailem