Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k postavení vedoucího nebo představeného, jehož služební poměr vznikl podle § 186 nebo § 188 ZSS, který neuspěje ve výběrovém řízení nebo se ho nezúčastní

 

Stanovisko sekce pro státní službu k postavení vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného, jehož služební poměr vznikl podle § 186 odst. 1 nebo § 188 odst. 1 zákona o státní službě, který neuspěje ve výběrovém řízení vyhlášeném podle § 186 odst. 4 nebo § 188 odst. 6 zákona o státní službě nebo se tohoto výběrového řízení nezúčastní

Podle § 186 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) vedoucí správního úřadu se považuje za vedoucího služebního úřadu ve služebním poměru na dobu neurčitou; může vykonávat službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle tohoto zákona.

Podle § 188 odst. 1 zákona o státní službě dosavadní vedoucí zaměstnanec ve správním úřadu vykonávající činnosti obdobné činnostem podle § 5 se dnem 1. července 2015 považuje za státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představeného; může vykonávat službu na služebním místě představeného, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle tohoto zákona.

Z výše uvedených ustanovení zákona o státní službě vyplývá, že jak dosavadnímu vedoucímu správního úřadu, tak dosavadnímu vedoucímu zaměstnanci vznikl na základě § 186 odst. 1 nebo § 188 odst. 1 zákona o státní službě (tedy přímo ze zákona) služební poměr na dobu neurčitou. Současně však zákonodárce, aniž by omezil dobu trvání služebního poměru, omezil dobu výkonu služby na služebním místě vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného, a to na dobu do obsazení tohoto služebního místa postupem podle zákona o státní službě, kterým je postup uvedený v § 186 odst. 4, resp. § 188 odst. 6 zákona o státní službě. Jde o tzv. „přesoutěžení“ služebního místa na základě výběrového řízení vyhlášeného právě na základě citovaných přechodných ustanovení zákona o státní službě.

Lze tedy v tomto směru uzavřít, že ze zákona překlopeným vedoucím služebního úřadu a jiným představeným vznikl služební poměr na dobu neurčitou, ale jejich zařazení na služebním místě je ze zákona omezeno na dobu určitou, a to do doby obsazení služebního místa na základě výběrového řízení vyhlášeného na základě přechodných ustanovení zákona o státní službě.

Do výběrového řízení je oprávněn se přihlásit kdokoliv, kdo splňuje podmínky dané zákonem o státní službě, případně služebním předpisem, samozřejmě včetně dosavadního vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného.

Pokud se dosavadní vedoucí služebního úřadu nebo jiný představený do výběrového řízení nepřihlásí nebo v něm neuspěje, jeho služební místo bude na základě výběrového řízení obsazeno jiným státním zaměstnancem. V takovém případě jmenováním nového vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného ze zákona končí i doba určitá zařazení dosavadního vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného na tomto služebním místě; na trvání služebního poměru nemá však tato skutečnost vliv.

Služební poměr takovéhoto státního zaměstnance tedy i nadále trvá, avšak státní zaměstnanec již nemůže vykonávat službu na původním služebním místě, neboť skončila doba, po kterou mohl na základě zákona vykonávat službu na daném služebním místě. Proto musí následně dojít k jeho převedení na jiné vhodné služební místo, a to na základě § 61 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě (uplynula doba, na kterou byl státní zaměstnanec zařazen na služební místo nebo jmenován na služební místo představeného na dobu určitou, aniž by současně skončil jeho služební poměr).

Podle § 62 odst. 1 zákona o státní službě platí, že nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst. 1 písm. b) až g) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné služební místo, protože žádné vhodné není volné, nebo nemůže-li být v případech uvedených v § 70 odst. 3 zařazen na volné služební místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců.

Pokud tedy nelze postupovat formou převedení státního zaměstnance, bude zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů.

 

vytisknout  e-mailem