Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Srovnání postavení zaměstnanců v pracovním poměru podle ustanovení § 178 a podle ustanovení § 190 odst. 4, odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve vztahu k možnosti konat úřednickou zkoušku

Ustanovení § 178 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), stanoví, že na vlastní žádost se vykonání úřednické zkoušky umožní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, jímž bylo ze zákonných důvodů dočasně obsazeno služební místo. Tito zaměstnanci nemusejí k žádosti o vykonání úřednické zkoušky dokládat listiny prokazující splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru. Vykonání této úřednické zkoušky je na náklady služebního úřadu, tedy bez úhrady ze strany zaměstnance.

Dosavadní zaměstnanci uvedení v § 190 odst. 4 ZSS, tj. ti, kteří do 31. 8. 2015 nepožádali o přijetí do služebního poměru a jejichž pracovní poměr na dobu neurčitou ze zákona zaniká uplynutím 30. 6. 2017, mohou úřednickou zkoušku vykonat podle § 35 odst. 3 ZSS, avšak předem musí doložit, že splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Zkoušku vykonají na své vlastní náklady (těmto zaměstnancům ZSS oproti zaměstnancům uvedeným v § 178 nepřiznává právo na vykonání úřednické zkoušky).

Dosavadní zaměstnanci uvedení v § 190 odst. 5 ZSS, tj. ti, kteří požádali o přijetí do služebního poměru, ale nebyli do něj přijati proto, že nesplňovali předpoklady pro přijetí do služebního poměru, mohou úřednickou zkoušku vykonat podle § 35 odst. 3 ZSS  za podmínky, že před jejím vykonáním doloží, že předpoklady pro přijetí do služebního poměru splňují. Zkoušku v takovém případě vykonají na své vlastní náklady (těmto zaměstnancům ZSS rovněž nepřiznává právo na vykonání úřednické zkoušky.

K postupu podání žádost o vykonání úřednické zkoušky je vhodné doplnit, že zaměstnanci podle § 178 odst. 3 ZSS podávají žádost stejně jako státní zaměstnanci, tedy ve svém služebním úřadu, který je na úřednickou zkoušku přihlásí a umožní její vykonání. Zaměstnanci podle § 190 odst. 4 a odst. 5 ZSS podávají žádost příslušnému ústřednímu správnímu úřadu, který je gestorem příslušného oboru státní služby, jemuž také dokládají splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru a hradí náklady na vykonání zkoušky.

 

vytisknout  e-mailem