Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní řízení ve věcech služebního poměru

Sekce pro státní službu pořádá seminář na téma Správní řízení ve věcech služebního poměru, které se uskuteční v termínech: 

 • 11. 06. 2018, (termín pro přihlášení: 01. 06. 2018) - již uskutečněno
 • 18. 06. 2018, (termín pro přihlášení: 08. 06. 2018) - již uskutečněno
 • 22. 10. 2018, (termín pro přihlášení: 11. 10. 2018)
 • 29. 10. 2018, (termín pro přihlášení: 18. 10. 2018) - termín zrušen
 • 12. 11. 2018, (termín pro přihlášení: 01. 11. 2018)
 • 21. 11. 2018, (termín pro přihlášení: 12. 11. 2018)

vždy od 9,00 do 16,00 hodin v budově Ministerstva vnitra „Centrotex“, Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, místnost č. 104.

Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s právní úpravou správního řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, tj. s úpravou vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho aplikací ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, včetně poukazu na speciální úpravu v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a s tím související praktické příklady.

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se problematice řízení ve věcech státní služby věnují, zejména tedy pro zaměstnance zařazené v personálních útvarech služebních úřadů, ale též pro ostatní státní zaměstnance.

Na programu semináře budou následující témata:

 • správní řád v řízení ve věcech státní služby
 • část čtvrtá správního řádu a zákon o státní službě
 • základní zásady správního řízení
 • správní řízení - obecná část (příslušnost, postoupení pro nepříslušnost, vedení řízení, jazyk, protokol, vyloučení pro podjatost, spis, doručování, účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, lhůty a počítání času)
 • správní řízení v prvním stupni (zahájení řízení, rozhodnutí jako první úkon v řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí, usnesení, náklady řízení)
 • ochrana před nečinností
 • prohlášení nicotnosti rozhodnutí
 • odvolací řízení
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení
 • stížnost
 • správní soudnictví
   

Přednášejícími semináře budou zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, konkrétně:

 • Mgr. Karel Moravec, vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby
 • Mgr. Alena Svobodová, oddělení řízení ve věcech státní služby, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby 
   

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail: statnisluzba@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu, kterým se budete na školení přihlašovat, uveďte: "Správní řízení ve věcech služebního poměru".

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem