Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení pro odborníky v oblasti námořních záležitostí a rybolovu do Komise

 

Máte zájem podílet se na rozvoji a provádění společné rybářské politiky, správy oceánů (včetně mořského práva) a námořních politik týkajících se všech odvětví, která nějakým způsobem souvisí s oceány, moři a pobřežími, ať už v mořském prostředí nebo na pevnině? Máte nějaké zkušenosti v této oblasti, včetně zastupování v této oblasti na mezinárodních jednáních nebo v rámci EU? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti námořních záležitostí a rybolovu do Komise (Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 5.600 euro).

Přihlásit se lze do 11. ledna 2022 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze I):

 • rozvoj a provádění politik v oblasti společné rybářské politiky,
 • rozvoj a provádění politik v oblasti správy oceánů, včetně mořského práva,
 • rozvoj a provádění politik v oblasti námořní politiky - všechna odvětví související s oceány, moři a pobřeží, ať už v mořském prostředí (např. lodní doprava, rybolov, výroba energie), nebo na pevnině (např. přístavy, loděnice, pozemní akvakultura a produkce řas, pobřežní cestovní ruch),
 • vyjednávání a sledování dvoustranných a mnohostranných dohod,
 • spolupráce s vědeckými subjekty, vědeckými výbory a vědeckými institucemi v oblasti rybolovu a/nebo správy oceánů,
 • účast ve výborech a pracovních skupinách institucí EU.
   

Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let),
 • min. 3letá předchozí odborná praxe v oblasti společné rybářské politiky, správy oceánů (včetně mořského práva), v odvětvích, která souvisí s oceány, moři a pobřežími, v ochraně mořských ekosystémů, ve snižování znečištění, při zastupování na mezinárodních jednáních nebo v rámci EU v této oblasti, při sledování a vyjednávání dvoustranných a mnohostranných dohod, při spolupráce s vědeckými subjekty v této oblasti (více viz Vyhlášení výběrového řízení příloha III)

  nebo
   
 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let),
 • min. 4letá předchozí odborná praxe (viz výše).
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (může být i čeština, pokud nezvolíte češtinu jako jazyk 1).
   

Volbu jazyků doporučujeme dobře uvážit. V jazyce 1 se vyplňuje přihláška a tzv. Talent screener a absolvují testy slovního, číselného a abstraktního uvažování. V jazyce 2 probíhají testy v hodnoticím centru: případová studie, pohovor na základě kompetencí a pohovor v oboru. Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině / francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině / francouzštině své výhody.

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (testy uvažování).(1)

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 1, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde (pdf, 2,1 MB).

Více informací a přihlášky na odkazu zde.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

  

1) Pokud nesouhlasíte s přiděleným počtem bodů za některou z otázek, lze podat stížnost. Více informací zde.

  

vytisknout  e-mailem