Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení pro odborníky v oblasti jaderné energetiky a jaderné inspektory do institucí EU

Máte zájem o práci v mezinárodním prostředí včetně v týmech složených z odborníků v různých oblastech? Máte zkušenosti s prováděním inspekcí v jaderných zařízeních nebo s řízením jaderných projektů (např. v oblasti vyřazování jaderních zařízení z provozu a nakládání s odpady)? Rozumíte právním předpisům nebo financování v oblasti jaderné energie nebo s vědeckému výzkumu v jaderné oblasti (pro energetické nebo lékařské, vesmírné či neenergetické využití)?

Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na místa jaderné inspektory a odborníky v oblasti jaderné energetiky především pro Komisi (generální ředitelství pro energetiku (DG ENER) sídlící v Lucemburku a pro Společné výzkumné středisko (JRC) s hlavním sídlem v v Bruselu a pobočkami v Geelu (Belgie), Karlsruhe (SRN), Ispra (Itálie), Petten (Nizozemsko) a Seville (Španělsko).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.800 euro).

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení - lze se přihlásit jen na jeden z nich:

 • obor 1 - jaderní inspektoři;
 • obor 2 - odborníci v oblasti jaderné energie.
   

Přihlásit se lze do 21. listopadu 2023 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více v příloze II ve Vyhlášení výběrového řízení):

 • obor jaderní inspektoři
  • inspekce jaderných zařízení, výzkum a řízení projektů v oblasti jádra (práce v terénu, kontakt s lidmi, vyjednávání);
  • provádění dohod o jaderné spolupráci (jaderný a nejaderný materiál, jaderné vybavení, jaderné technologie);
  • příprava zasedání, účast na nich a přijímání opatření z nich s ostatními útvary Komise, členskými státy, vládami třetích zemí, v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) nebo projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) koordinace, vyjednávání, zastupování, a to i na mezinárodní úrovni.
    
 • obor odborníci v oblasti jaderné energie
  • rozvoj politiky a předpisů v oblasti jaderné energie, právní podpora při vypracovávání a uplatňování právních předpisů Euratomu;
  • zastupování Euratomu v mezinárodních organizacích, provádění analýz a studií v oblasti jaderné energie a jaderné bezpečnosti;
  • provádění vědeckého výzkumu a/nebo vědeckého modelovacího výzkumu pro energetické, lékařské, vesmírné i jiné účely.
    

Kvalifikační a jazykové požadavky - obor jaderní inspektoři:

 • magisterský titul v oboru jaderná fyzika, jaderná chemie, nukleální medicína, radiační ochrana, radiobiologie, fyzika, chemie, materiálová věda nebo inženýrství + min. 6 let relevantní odborné praxe (musí splňovat kritérium ohledně oblasti i ohledně činnosti viz body A a B na str. 3 až 4 Vyhlášení výběrového řízení);

nebo

 • bakalářský titul ve výše uvedených oborech + min. 7 let relevantní odborná praxe (viz výše);

nebo

 • doktorský titul ve výše uvedených oborech + min. 2 roky praxe (po získání PhD);
 • bakalářský nebo magisterský titul v jiném oboru + min. 9 let relevantní odborné praxe (viz výše).
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština);
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (angličtina nebo francouzština).
   

Kvalifikační a jazykové požadavky - obor odborníci v oblasti jaderné energie

 • magisterský titul + min. 6 let relevantní odborné praxe (musí splňovat kritérium ohledně oblasti i ohledně činnosti viz body A a B na str. 4 až 5 Vyhlášení výběrového řízení);

nebo

 • bakalářský titul + min. 7 let relevantní odborná praxe (viz výše);

nebo

 • doktorský titul v oboru jaderná věda nebo inženýrství, chemie, chemické inženýrství, materiálová věda, geologie, geochemie nebo fyzika + min. 2 roky praxe (po získání PhD).
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština);
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (angličtina).
   

Další požadavky (může se týkat obou oborů):

Pro některá místa může být vyžadována bezpečnostní prověrka. Prověrka není nutná v okamžiku přihlášení. Bude-li vyžadována na konkrétním místě, požádá o prověrku zaměstnavatel (Komise, JRC) při náboru český Národní bezpečnostní úřad.

Specializovane_VR_pro_odborniky_v_oblasti_jaderne_materialy_a_jaderne_energie_AD7_-_20231024.png
Schéma výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: ZDE (pdf, 1,4 MB).

Více informací a přihlášky na odkazu: ZDE.

Časté dotazy k přihláškám a účtu EPSO: ZDE.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO, pokud jej již nemáte z minulosti. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině. Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině nebo francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v uvedených jazycích své výhody. Vyplnění přihlášky nenechávejte na poslední chvíli.

Více informací o testování s dálkovým dohledem včetně doporučení od poskytovatele testů pro hladký průběh testování: ZDE.

Více o typech míst v institucích EU: ZDE.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení: ZDE.

Více o Lucemburku jako místě výkonu práce: ZDE.

  

vytisknout  e-mailem