Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení pro odborníky v oblasti duševního vlastnictví do institucí EU

Máte zkušenosti se zkoumáním a správou žádostí o zápis ochranných známek, (průmyslových) vzorů a zeměpisného označení, námitek proti nim nebo jejich rušením? Chtěli byste se podílet na přípravě, analýze a vypracovávání legislativních textů, studií a zpráv v oblasti duševního vlastnictví? Láká vás práce v mezinárodním prostředí?

Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice odborníků v oblasti duševního vlastnictví pro Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO), který sídlí ve španělském Alicante.

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.100 euro).

Přihlásit se lze do 29. srpna 2023 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více v příloze II ve Vyhlášení výběrového řízení):

 • analýza případů souvisejících s právem duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory a zeměpisné označení);

 • zkoumání a správa žádostí o zápis ochranných známek, námitek proti a rušení ochranných známek, správa přihlášek (průmyslových) vzorů, prohlášení jejich neplatnosti, odvolání a soudních sporů týkajících se duševního vlastnictví;

 • analýza, příprava a vypracovávání legislativních textů, pokynů, politických dokumentů, studií, zpráv;

 • poskytování právního poradenství, pomoci a technických odborných znalostí v oblasti duševního vlastnictví;

 • podíl na boji proti porušování práv duševního vlastnictví a přispívání k řešení sporů.
   

Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oboru práva v délce nejméně 3 let;

 • min. 3letá předchozí relevantní odborná praxe;

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání v libovolném oboru v délce nejméně 3 let;

 • min. 5letá předchozí relevantní odborná praxe;

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání v libovolném oboru v délce nejméně 3 let;

 • min. 4letá předchozí relevantní odborná praxe;

 • vzdělání vyššího stupně (magisterský, doktorský nebo rovnocenný titul) v oboru práva duševního vlastnictví. Do odborné praxe se započítávají až 3 roky z celkové délky doktorského nebo rovnocenného studia.
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština);

 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (angličtina, francouzština, italština, němčina nebo španělština).
   

Odborná praxe se považuje za relevantní, pokud byla získána v oblasti duševního vlastnictví a přímo souvisí s povahou alespoň dvou úkolů uvedených v příloze II přiloženého Vyhlášení výběrového řízení.

Naskenované kopie dokumentů, jimiž se dokládají údaje uvedené v přihlášce, je třeba nahrát na účet EPSO do 2. října 2023 do 12:00 h (středoevropského času).

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU (pdf, 2,1 MB)

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině. Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině své výhody. Vyplnění přihlášky nenechávejte na poslední chvíli.

Více informací a přihlášky na odkazu: ZDE

Časté dotazy k přihláškám a účtu EPSO

Více o typech míst v institucích EU: ZDE

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení: ZDE

  

vytisknout  e-mailem