Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení pro odborníky v oblastech řešení krizí a migrace a vnitřní bezpečnost do institucí EU

Máte zkušenosti se zvládáním mimořádných událostí (krizových situací, přírodních katastrof, katastrof způsobených člověkem)? Rozumíte migraci, záležitostem týkajících se hranic a víz nebo vnitřní bezpečnosti včetně boji proti terorismu? Máte zájem o práci v mezinárodním prostředí?

Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice odborníků v oborech 1. řešení krizí a 2. migrace a vnitřní bezpečnost pro Komisi, Radu, Parlament a Evropskou službu pro vnější činnost. V Komisi se bude jednat především o následující generální ředitelství: pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (GŘ ECHO, pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME) a pro mezinárodní partnerství (DG INTPA).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.800 euro).

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení - lze se přihlásit jen na jeden z nich:

 • obor 1 řešení krizí
 • obor 2 migrace a vnitřní bezpečnosti
   

Přihlásit se lze do 5. září 2023 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více v příloze II ve Vyhlášení výběrového řízení):

Řešení krizí

 • civilní ochrana, zvládání mimořádných událostí mj. prostřednictvím vojenských a donucovacích opatření včetně krizové komunikace
 • migrace a uprchlická krize, humanitární krize, bezpečnostní a konzulární krize
 • zdravotní krize včetně pandemie, epidemií a zdravotních evakuací
 • vypracování politik a právních předpisů v této oblasti, operativní činnost
 • provádění analýz, řízení finančních aspektů, řízení projektů
 • koordinace, vyjednávání, zastupování a spolupráce
   

Migrace a vnitřní bezpečnost

 • řízení migrace, azylu nebo mezinárodní ochrana (včetně mezinárodní spolupráce)
 • hranice a víza, cestovní doklady
 • vnitřní bezpečnost (včetně boje proti terorismu)
 • vypracování politik a právních předpisů v této oblasti, operativní činnost
 • provádění analýz, řízení finančních aspektů, řízení projektů
 • koordinace, vyjednávání, zastupování a spolupráce
   

Kvalifikační požadavky:

 • magisterský titul + min. 6 let relevantní odborné praxe (musí splňovat kritérium ohledně oblasti i ohledně činnosti)

  nebo
   
 • bakalářský titul + min. 7 let relevantní odborná praxe (viz výše)

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (angličtina).

Schema_VR_reseni_krizi_a_migrace_a_vnitrni_bezpecnost_AD7_-_20230731.png
Schéma výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: ZDE

Více informací a přihlášky na odkazu: ZDE

Časté dotazy k přihláškám a účtu EPSO: ZDE

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO, pokud jej již nemáte z minulosti. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině. Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině své výhody. Vyplnění přihlášky nenechávejte na poslední chvíli.

Více o typech míst v institucích EU: ZDE

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení: ZDE

  

vytisknout  e-mailem