Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti digitální forenzní analýzy a operativní a strategické analýzy do Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Máte zkušenosti s používáním specifických nástrojů pro analýzu dat, nástrojů pro vizualizaci/mapování dat nebo softwaru pro strategickou analýzu? Ovládáte širokou škálu analytických technik nebo máte zkušenosti se shromažďováním a porovnáváním údajů pro účely strategické analýzy? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti digitální a forenzní analýzy nebo operativní a strategické analýzy do Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.300 euro).

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení – lze se přihlásit jen na jeden z nich:

 • obor 1 Digitální forenzní analýza,
 • obor 2 Operativní a strategická analýza.
   

Přihlásit se lze do 9. listopadu 2021 (do 12,00 hodin středoevropského času).
 

Náplň práce (příklady):

Digitální a forenzní analýza:

 • účast na vyšetřovacích operacích za účelem získání digitálních forenzních důkazů během kontrol na místě a inspekcí prostor,
 • poskytování poradenství vyšetřovatelům ohledně postupů při zajišťování digitálních forenzních důkazů pro soudní řízení,
 • získávání dat z digitálních médií všech typů (servery, paměť počítače, pevný disk, záznamová média, chytrý telefon atd.) v souladu s forenzními pravidly,
 • sledování vývoje forenzních technologií (hardware i softwaru) a pomoc úřadu OLAF udržovat jeho forenzní vybavení na špičkové úrovni.

Operativní a strategická analýza:

 • poskytování operativní analýzy v rámci úřadu OLAF, poskytování operativních a jiných informací partnerům v členských státech, evropským institucím, mezinárodním organizacím a třetím zemím,
 • používání analytických technik, jako je analýza sociálních sítí, vytěžování textů, analýza finančních údajů atd. s cílem získat přehled o rozsáhlých datových souborech,
 • používání specializovaného software a programovacích jazyků k automatizaci analytických postupů s cílem usnadnit a urychlit sběr dat z více zdrojů a vyhledávání v nich,
 • vypracování posudků hrozeb, strategických analýz a obecných zpráv souvisejících s mandátem OLAF.
   

Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let) nebo odborná příprava odpovídající magisterskému programu na policejní akademii, celní akademii, v armádě apod,
 • min. 6letá předchozí odborná praxe jako digitální forenzní analytik při vyšetřováních zaměřených na korupci a/nebo finanční trestnou činnost,

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let) nebo odborná příprava odpovídající bakalářskému programu na policejní akademii, celní akademii, v armádě apod,
 • min. 7letá předchozí odborná praxe jako digitální forenzní analytik při vyšetřováních zaměřených na korupci a/nebo finanční trestnou činnost.
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU:

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
   

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha II uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).1

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU (začíná na str. 31) zde (pdf, 2,4 MB).

Více informací a přihlášky na odkazu zde.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

  

  

1)
Pokud nesouhlasíte s přiděleným počtem bodů za některou z otázek, lze podat stížnost. Více informaci zde.

  

vytisknout  e-mailem