Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti chemických látek do institucí EU

Jste odborníky v oblasti chemických látek? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti chemických látek Komise (Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky - GŘ GROW - a Generální ředitelství pro životní prostředí - GŘ ENVI).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 5.500 euro).

Přihlásit se lze do 13. dubna 2021 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady):

 • tvorba politik a nových právních předpisů,
 • provádění a správa stávajících právních předpisů včetně přípravy posouzení dopadů (na lidské zdraví, na životní prostředí a socioekonomických analýz týkajících se chemických látek) a řízení přípravných akcí v terénu,
 • sjednání a/nebo sledování obchodních dohod,
 • zastupování GŘ GROW/ENVI v pracovních skupinách Komise, výborech EU, orgánech EU i v mezinárodních organizacích a fórech,
 • sledování a využívání vědeckého poradenství vypracovaného Evropskou agenturou pro chemické látky.
   

Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání zaměřené na chemické látky (diplom z chemie, chemického inženýrství, mineralogie, hornictví, toxikologie, ekotoxikologie, biologie, environmentálních studií, humánního nebo veterinárního lékařství či farmakologie nebo diplom z jiného oboru dle náplně práce) v délce nejméně 4 let,
 • min. 3 letá předchozí odborná praxe v oblasti chemických látek,

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání zaměřené na chemické látky (viz výše) v délce nejméně 3 let,
 • min. 4 letá odborná praxe v oblasti chemických látek.
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
   

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.

Více informací a přihlášky zde.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Současně s přihláškou a ve stejném termínu je třeba v angličtině nebo francouzštině vyplnit Ověření kvalifikace tzv. Talent screener (otázky týkající se vzdělání a praxe). Otázky odpovídají výběrovým kritériím uvedeným v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (příloha II). Jedná se o 1. kolo výběrového řízení, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Ověření kvalifikace.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

  

vytisknout  e-mailem