Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti boji proti podvodům do Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Máte praxi jako vyšetřovatel, příslušník policie nebo jiný odborník v donucovacím orgánu, v soudnictví nebo veřejné správě členského státu? Prováděli jste vyšetřování v rámci vyšetřovací části mezivládní organizace, nadnárodní korporace či nebo instituce EU? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti boje proti podvodům do Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 resp. AD9 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.300 euro resp. od cca 8.000 euro).

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení - lze se přihlásit jen na jeden z nich a jen do jedné platové třídy:

 • obor 1 - Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci (AD7 - vyšetřovatelé, AD9 - odborníci)
 • obor 2 - Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků (AD7 - vyšetřovatelé, AD9 - odborníci)
   

Přihlásit se lze do 9. listopadu 2021 (do 12,00 hodin středoevropského času).
 

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze II):

Boj proti podvodům v oblasti výdajů EU, boj proti korupci:

 • AD7
  • ​provádění vyšetřování podle nařízení EP a Rady č. 883/2013 v oblasti výdajů EU a boje proti korupci,
  • příprava a vedení výslechů svědků, dotčených osob, informátorů a oznamovatelů,
  • provádění inspekce v prostorách institucí a jiných subjektů EU.
    
 • AD9 (navíc ještě)
  • analýza informací a vypracovávání dokumentů týkajících se vyšetřování,
  • organizování a vedení schůzek s orgány členských států a třetích zemí týkající se vyšetřování a operací v oblasti výdajů EU a boje proti korupci.

Boj proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků:

 • AD7
  • provádění vyšetřování podle nařízení EP a Rady č. 883/2013 v oblasti celních a obchodních podvodů a podvodů týkajících se tabáku a padělků,
  • příprava a vedení výslechů svědků, dotčených osob, informátorů a oznamovatelů,
  • provádění inspekcí týkající se tradičních vlastních zdrojů.
    
 • AD9 (navíc ještě)
  • analýza informací a vypracovávání dokumentů týkajících se vyšetřování,
  • organizování a vedení schůzek s orgány členských států a třetích zemí týkající se vyšetřování a operací v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků,
  • koordinace vyšetřování, která provádějí orgány členských států a poskytování odborné podpory těmto orgánům.
    

Kvalifikační požadavky:

AD7

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let),
 • min. 6letá předchozí odborná praxe jako vyšetřovatel, příslušník policie, celní úředník nebo jiný odborník provádějící vyšetřování podvodů či nesrovnalostí, které poškozují finanční zájmy členského státu či EU,

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let),
 • min. 7letá předchozí odborná praxe (viz výše).
   

AD9

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let),
 • min. 10letá předchozí odborná praxe jako vyšetřovatel, příslušník policie, celní úředník nebo jiný odborník provádějící vyšetřování podvodů či nesrovnalostí, které poškozují finanční zájmy členského státu či EU,
 • z toho alespoň 3 roky odborné praxe v oblasti provádění složitých vyšetřování (např. přeshraniční vyšetřování, vyšetřování s více pachateli, složitý modus operandi, vyšetřování v mezinárodním prostředí, velmi citlivá vyšetřování),

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let),
 • min. 11letá předchozí odborná praxe (viz výše),
 • z toho alespoň 3 roky odborné praxe (viz výše).
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
   

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha II uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).1

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde (pdf, 2,4 MB).

Více informací a přihlášky na odkazu zde.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

  

  

1)
Pokud nesouhlasíte s přiděleným počtem bodů za některou z otázek, lze podat stížnost. Více informaci zde.

  

vytisknout  e-mailem