Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specializované výběrové řízení na jaderné inspektory do institucí EU

Jste odborníky v oblasti jaderné energie? Máte zkušenosti v této oblasti z jaderného průmyslu, střediska pro jaderný výzkum nebo národní či mezinárodní veřejné instituce? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Úřad EPSO ("European Personnel Selection Office") vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice jaderných inspektorů pro Komisi (Generální ředitelství pro energetiku - GŘ ENER) v Lucemburku.

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AST3 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 3.800 euro).

Přihlásit se lze do 20. dubna 2021 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady):

 • provádění inspekcí v jaderných zařízeních zahrnující všechny fáze jaderného palivového cyklu, ověřování správnosti prohlášení a zpráv provozovatelů jaderných zařízení,
 • provádění fyzické kontroly jaderného materiálu a vypracovávání zpráv o svých zjištěních,
 • komunikace s provozovateli, vnitrostátními zúčastněnými stranami a mezinárodními organizacemi,
 • vývoj, příprava, kalibrace, instalace a údržba vybavení a nástrojů.
   

Kvalifikační požadavky:

 • postsekundární vzdělání doložené diplomem v technické oblasti (strojírenství, průmyslové inženýrství a elektromechanika, nebo v oblasti přírodních nebo aplikovaných věd, jako je jaderná fyzika, jaderná chemie, radiační ochrana, radiobiologie fyzika, chemie);
 • min. 3 letá předchozí odborná praxe, z toho min. 2 roky v činnosti související s jadernou fyzikou, jadernou chemií, radiační ochranou, radiobiologií, fyzikou, chemií, inženýrstvím nebo jinou příslušnou disciplínou v technické oblasti nebo v oblasti aplikovaných věd, získaná v jaderném průmyslu, středisku pro jaderný výzkum, vnitrostátní nebo mezinárodní veřejné organizaci nebo v jiné související oblasti;

  nebo
   
 • všeobecné nebo technické středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání;
 • min. 6 letá odborná praxe, z toho min. 2 roky v relevantní oblasti (viz výše).
   

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
   

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.

Více informací a přihlášky zde.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Současně s přihláškou a ve stejném termínu je třeba v angličtině nebo francouzštině vyplnit Ověření kvalifikace tzv. Talent screener (otázky týkající se vzdělání a praxe). Otázky odpovídají výběrovým kritériím uvedeným ve Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (příloha II). Jedná se o 1. kolo výběrového řízení, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Ověření kvalifikace.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

  

vytisknout  e-mailem