Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Souhrnné údaje o služebním hodnocení za rok 2022

Sekce pro státní službu v rámci své působnosti stanovené v § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o státní službě zpracovala analýzu služebního hodnocení státních zaměstnanců za rok 2022. Analýza obsahuje souhrnné údaje o struktuře výsledků služebního hodnocení a struktuře výše osobního příplatku státních zaměstnanců ke dni 31. prosince 2022. 

Analýzu jsme zpracovali na základě odpovědí vyplývající z dotazníkového šetření, které proběhlo v době mezi 3. dubnem a 15. červnem 2023. Vzhledem k tomu, že předchozí analýzy potvrdily, že se služební hodnocení stalo již standardní součástí personální práce a některé dosud sledované ukazatele vykazují dlouhodobou stabilitu a neměnnost, došlo k zúžení okruhu otázek ve snaze zachovat kontinuitu sledování a zaměřit se na vyhodnocování pouze zásadních ukazatelů. Otázky byly určeny státním tajemníkům v ministerstvech a v Úřadu vlády ČR a vedoucím ústředních správních úřadů s žádostí, aby odpovědi byly zpracovány souhrnně za celý resort, tj. i podřízené služební úřady.

Z analýzy vyplynulo, že státní zaměstnanci ve služebním hodnocení za rok 2022 nejčastěji dosahovali velmi dobrých výsledků, které byly zastoupeny v 45 % případů. Nejméně zastoupeny byly dostačující a nevyhovující výsledky – těch dosáhlo pouze 1 % státních zaměstnanců. Při meziročním srovnání nedošlo při porovnání struktury výsledků služebního hodnocení či struktury výše osobního příplatku k výrazným změnám.

Kompletní analýza je dostupná v záložce Dokumenty a stanoviska/Ostatní dokumenty/rok 2023.

vytisknout  e-mailem