Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební předpisy

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015

2024

2024

 • 1/2024 - Služební předpis nejvyššího státního tajemníka ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  

2023

2023

  

 • 2/2023 - Služební předpis nejvyššího státního tajemníka ze dne 27. června 2023, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  

 • 1/2023 - Služební předpis nejvyššího státního tajemníka ze dne 24. února 2023, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2022.

  

2022

2022

  

  

 • 2/2022 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 28. června 2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky

  

 • 1/2022 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 17. června 2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky

  

2021

2021

  

 • 1/2021 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. ledna 2021, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebních předpisů č. 2/2018 ze dne 28. srpna 2018 a č. 2/2020 ze dne 25. června 2020

  

2020

2020

 • 2/2020 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 25. června 2020, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2018

  

  

2019

2019

 • 4/2019 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2019 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání ve služebních úřadech

  

  

 • 2/2019 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019 ze dne 29. července 2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky

  

  

2018

2018

​  

 • 4/2018 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2018, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015

  

 • 3/2018 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 3. září 2018, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění pozdějších předpisů

  

 • 2/2018 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 28. srpna 2018, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu

  

  

2017

2017

 • 5/2017 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění pozdějších předpisů

  

  

 • 3/2017 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu

  

 • 2/2017 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována

  

 • 1/2017 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, ze dne 25. ledna 2017, kterým se stanoví pravidla pro práci v Informačním systému o státní službě

  

2016

2016

  

 • 4/2016 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. prosince 2016, kterým se stanoví Pravidla pro práci v Informačním systému o státní službě a užívání jeho funkcionalit státními zaměstnanci sekce pro státní službu

  

 • 3/2016 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2015

  

 • 2/2016 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. června 2016, jímž se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst státních tajemníků a personálního ředitele sekce pro státní službu

  

 • 1/2016 - služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 9. února 2016, kterým se zřizuje zkušební komise číslo XI pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

  

2015

2015

  

 • 12/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa

  

  

 • 10/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. prosince 2015, jímž se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst státních tajemníků a personálního ředitele sekce pro státní službu

  

 • 9/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech

  

 • 8/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro provádění změn a úprav systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury ve služebním úřadu

  

 • 7/2015 - služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 8. října 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

  

 • 6/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 19. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

  

 • 5/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

  

 • 4/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky

  

 • 3/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů

  

 • 2/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 15. dubna 2015, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády

  

 • 1/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády

  

vytisknout  e-mailem