Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební předpisy

2015

  

 • 12/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa

  

  

 • 10/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. prosince 2015, jímž se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst státních tajemníků a personálního ředitele sekce pro státní službu

  

 • 9/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech

  

 • 8/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro provádění změn a úprav systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury ve služebním úřadu

  

 • 7/2015 - služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 8. října 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

  

 • 6/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 19. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

  

 • 5/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

  

 • 4/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky

  

 • 3/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů

  

 • 2/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 15. dubna 2015, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády

  

 • 1/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády

  

vytisknout  e-mailem