Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební předpisy

Pravidla pro vydávání služebních předpisů 

 

Služební předpisy jsou oprávněni vydávat náměstek pro státní službu, vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník. Jde o předpisy, které upravují organizační věci služby, a jsou závazné jak pro státní zaměstnance, tak pro zaměstnance v pracovním poměru, kteří vykonávají činnosti podle § 5 a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona, které jsou zařazené k výkonu práce ve služebním úřadu.

Služební úřad je povinen zajistit, aby osoby, pro které jsou služební předpisy závazné, byly s nimi náležitě seznámeny a měly k nim zajištěn přístup. Dále je povinností služebního orgánu, aby vedl přehled platných služebních předpisů a aktualizoval jej.

Služební předpis nesmí být v rozporu s právním předpisem nebo služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu.

Vydal-li služební orgán služební předpis, který je v rozporu s právními předpisy, potom je služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu vyzván, aby zjednal nápravu, a současně pozastaví účinnost takového předpisu. Pokud služební orgán nápravu zjedná a sdělí toto služebnímu orgánu v nadřízeném služebním úřadu, pozastavení účinnosti služebního předpisu je zrušeno. Pokud nápravu nezjedná do 30 dnů, bude služební předpis služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu zrušen. Pokud je služební orgán v nadřízeném služebním úřadu nečinný nebo služební orgán takový nadřízený služební úřad nemá, je k postupu výše uvedenému příslušný náměstek pro státní službu.
 

vytisknout  e-mailem