Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební hodnocení

Zásady služebního hodnocení státních zaměstnanců 

 

Každý státní zaměstnanec podléhá pravidelnému služebnímu hodnocení. Služební hodnocení se provádí nejčastěji jednou ročně v prvním čtvrtletí kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Pokud ale služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že státní zaměstnanec ve službě dosahoval nevyhovující výsledky, provede se další služební hodnocení za 6 měsíců od seznámení státního zaměstnance s tímto služebním hodnocením. Dále se služební hodnocení provádí vždy tehdy, jestliže státní zaměstnanec přechází na jiný služební úřad.

Služební hodnocení státního zaměstnance zahrnuje hodnocení:
a) znalostí a dovedností,
b) výkonu služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) dodržování služební kázně,
d) výsledků vzdělávání.

Služební hodnocení musí obsahovat závěr o tom, zda státní zaměstnanec dosahoval ve službě:
a) vynikající výsledky,
b) dobré výsledky,
c) dostačující výsledky,
d) nevyhovující výsledky,

Kromě výše uvedeného služební hodnocení obsahuje stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj státního zaměstnance.

Služební hodnocení státního zaměstnance provádí nejčastěji bezprostředně nadřízený představený v součinnosti se služebním orgánem. Jiné případy provádění služebního hodnocení služební zákon upravuje v § 156.

Od výsledku služebního hodnocení se odvíjí výše jeho osobního příplatku a také z něj služební orgán vychází při určení rozsahu prohlubování vzdělání státního zaměstnance.

Proti služebnímu hodnocení je státní zaměstnanec oprávněn podat stížnost, tou je služební orgán povinen se zabývat a do 30 dní ji vyřídit. Odvolání proti rozhodování o služebním hodnocení státního zaměstnance podat nelze, pokud ale podá státní zaměstnanec odvolání proti rozhodnutí o skončení služebního poměru (nebo o odvolání ze služebního místa představeného), lze v rámci odvolacího řízení přezkoumat i služební hodnocení obsahující závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky.
 

vytisknout  e-mailem