Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Školení Služební hodnocení podle zákona o státní službě

Sekce pro státní službu pořádá seminář Služební hodnocení podle zákona o státní službě v těchto termínech:

 • 27. 01. 2022 od 09:00 - 15:00 hod. (termín pro přihlášení do: 24. 01. 2022) - termín naplněn
 • 25. 02. 2022 od 09:00 - 15:00 hod. (termín pro přihlášení do: 09. 02. 2022) - termín naplněn
   

Seminář bude probíhat online formou od 9.00 hodin do 15.00 hodin (s časem registrace od 8.40 hodin). Přihlášeným účastníkům bude zaslán e-mail s dalšími instrukcemi a odkazem na konferenční prostor.

Seminář je zaměřen na problematiku služebního hodnocení podle zákona o státní službě.

V rámci semináře budou detailně prezentovány zejména:

 • právní úprava služebního hodnocení
 • hodnocení, hodnotitelé
 • základní zásady služebního hodnocení
 • průběžné hodnocení
 • podklady pro služební hodnocení
 • hodnocené oblasti, hodnoticí kritéria, bodová a slovní klasifikace
 • výsledky služebního hodnocení
 • osobní příplatek
 • vynikající všeobecně uznávaný odborník
 • mimořádný platový postup na základě služebního hodnocení
 • individuální cíle pro další osobní rozvoj
 • typy služebního hodnocení
 • seznámení státního zaměstnance se služebním hodnocením
 • námitky proti služebnímu hodnocení
   

Seminář je určen novým hodnotitelům a hodnotitelům, kteří dosud nebyli proškoleni v problematice služebního hodnocení podle zákona o státní službě.

Přednášejícími budou zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra:

 • Mgr. Zuzana Brücknerová, ředitelka odboru koordinace státní služby a vzdělávání
 • Mgr. Tereza Tichá, odbor koordinace státní služby a vzdělávání, oddělení koordinace a státní služby -  vedoucí
   

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 221 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR.  Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů označených hvězdičkou, zvláště prosím vyplňte: jméno,  datum narození, adresu trvalého pobytu, podpis.

Bohužel v této době není možné předat vyplněný monitorovací list osobně, tedy Vás prosíme o zaslání jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU  prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem