Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání se zástupci Rady pre štátnu službu Slovenské republiky

Ve dnech 22. – 23. října 2019 se na půdě Ministerstva vnitra uskutečnilo setkání zástupců sekce pro státní službu Ministerstva vnitra vedené náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým s delegací Rady pre štátnu službu Slovenské republiky, kterou tvořili předseda Rady JUDr. Pavol Tkáč, členka Rady Mgr. Anna Ištoková a zaměstnanec Kanceláře Rady Mgr. Alexander Rác. 

 

Předmětem jednání byly aktuality ve státní službě obou států a sdílení zkušeností z implementace právních předpisů upravujících státní službu, zejména českého zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a slovenského zákona č. 55/2017 Z. z., o štátnej službe.
 
Obě strany se shodly, že základem pro fungování moderní státní služby jsou principy depolitizace, stability, zákonnosti a transparentnosti, které je třeba prostřednictvím různých nástrojů rozvíjet a podporovat.
 
V rámci diskuse pak byly konkrétněji diskutovány některé právní instituty státní služby jako služební hodnocení, výběrová řízení či vzdělávání státních zaměstnanců. Slovenská strana se zajímala zejména o české zkušenosti se služebním hodnocením, neboť tento institut byl do slovenské státní služby zaveden až v rámci zmiňovaného zákona z roku 2017. Z pohledu české strany byly pak zajímavé slovenské poznatky ohledně výběrového řízení, které se dělí na vnitřní a vnější výběrové řízení, jakož i činnost Centra vzdelávania a hodnotenia štátných zamestnancov při Úřadu vlády SR.
 
 
Mgr. Michal Czudek
Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě

vytisknout  e-mailem