Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro prošetřovatele

Sekce pro státní službu organizuje seminář pro prošetřovatele, který se uskuteční ve dvou termínech (21. října 2016 a 22. listopadu 2016) vždy od 9:00 do 13:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 (budova Centrotexu), v zasedací místnosti č. 1.04. 

Seminář je určen pro prošetřovatele z ministerstev, ústředních orgánů státní správy a Úřadu vlády, ale také prošetřovatelům z podřízených služebních úřadů.

Seminář je nabízen určeným prošetřovatelům bezplatně.

První část semináře, která je věnovaná teorii, bude sloužit zejména pro obecné seznámení se s právním rámcem činnosti prošetřovatele (osobní a věcná působnost, podpůrné použití správního řádu, metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, vztah k jiným prostředkům právní ochrany, zejména stížnosti podle zákona o státní službě). Druhá část teoretického bloku se bude věnovat Informování o dvou připravovaných návrzích právní úpravy whistleblowingu (návrh ministra financí Andreje Babiše a návrh ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu).

Po teoretické části bude následovat část praktická. Tato část by měla být více interaktivní a bude zaměřena především na poznatky z aplikační praxe prošetřovatelů (postup při prošetřování, založení a vedení spisu, návrhy na změnu metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, nejčastější pochybení zjištěná sekcí pro státní službu v postupech prošetřovatelů).

Pro více informací kontaktujte Mgr. Denisu Šecovou (denisa.secova@mvcr.cz).

 

vytisknout  e-mailem