Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář "Kárná odpovědnost a kárné řízení podle zákona o státní službě"

Sekce pro státní službu pořádá seminář na téma "Kárná odpovědnost a kárné řízení podle zákona o státní službě", který se uskuteční v termínech:

  • 19. 4. 2017 (seminář se již uskutečnil)
  • 3. 5. 2017 (kapacita semináře je již naplněna)
  • 24. 5. 2017 (kapacita semináře je již naplněna)
  • 7. 6. 2017 (nově vypsaný termín semináře)

vždy od 9,00 do 16,00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 (budova Letná) v zasedací místnosti č. 088 (přízemí).

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kárné odpovědnosti státních zaměstnanců ve služebním poměru podle zákona o státní službě a zejména též s procesní úpravou kárného řízení podle zákona o státní službě a správního řádu s důrazem na správnost vedení kárného řízení, zejména pokud jde o zahájení kárného řízení, provádění dokazování a vydání rozhodnutí.

Seminář je určen pro státní zaměstnance podle zákona o státní službě, zejména pro členy kárných komisí ve služebních úřadech.

Přednášející semináře budou:

  • Mgr. Iva Hřebíková, Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby, personální ředitelka sekce pro státní službu, předsedkyně kárné komise II. Stupně
  • Mgr. Karel Moravec, Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby, tajemník kárné komise II. stupně, člen kárné komise I. stupně zřízené v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra
     

Přihlášení na seminář: Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail statnisluzba@mvcr.cz.

Seminář je konán v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

Logo_OPZ.jpg

vytisknout  e-mailem