Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sdělení náměstka pro státní službu

Milé kolegyně,
vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že usnesením vlády č. 314/2020 ze dne 30. března 2020 jsem byl vládou České republiky jmenován na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra na dobu 5 let.

V návaznosti na účinnost jmenování státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra počínaje dnem 7. dubna 2020 si Vás dovoluji informovat, že dnešním dnem, tj. 6. dubna 2020, ukončím své působení v pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu. Do doby, než vláda jmenuje nového náměstka (náměstkyni) ministra vnitra pro státní službu postupem podle § 52 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat jeho pravomoci na základě § 13, odst. (6) tohoto zákona personální ředitelka sekce pro státní službu, kterou je Mgr. Iva Hřebíková. Písemnosti zasílejte, prosím, i nadále na Kancelář náměstka ministra pro státní službu (e-mail: statnisluzba@mvcr.cz).

V souvislosti s ukončením mého působení v pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu mi dovolte, milé kolegyně a vážení kolegové, abych Vám upřímně poděkoval za práci, kterou jste na služebních úřadech vykonali a za inspirující chvíle strávené při jednáních a setkáních s Vámi. Velmi dobře vnímám, jak bylo a je v rámci vašich úřadů někdy velmi složité plnit úkoly spjaté se zaváděním zákona o státní službě. To, že se mnoho věcí podařilo úspěšně splnit, je i Vaší velkou zásluhou. Zároveň při této příležitosti velmi děkuji i Vám všem, kteří v současné době úspěšně plníte úkoly související s vyhlášeným nouzovým stavem a podílíte se na řešení sociálně ekonomických dopadů současné epidemie.

Vždy jsem si možnosti spolupráce s Vámi velmi vážil a bude pro mne velkou ctí i v nové pozici s Vámi nadále spolupracovat. Přeji Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů, hodně energie a optimismu v pracovním a osobním životě.

V úctě
Josef Postránecký

  

vytisknout  e-mailem