Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řízení ve věcech služby

Použití správního řádu, účastníci řízení a odvolací řízení 

Účastníci řízení a rozhodující orgány

 Účastníkem řízení je:

a) žadatel o přijetí do služebního poměru, nebo

b) státní zaměstnanec.
 

Rozhodujícím orgánem je:

a) ve věcech kárné odpovědnosti rozhoduje v prvním stupni kárná komise prvního stupně.

b) v ostatních věcech služby rozhoduje v prvním stupni příslušný služební orgán.

 
Pokud se rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti jiného služebního orgánu, lze ho vydat jen s jeho souhlasem.
 

Nadřízeným služebním orgánem je:

a) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi, personálnímu řediteli sekce pro státní službu a ve věcech, v nichž rozhodl náměstek pro státní službu,

b) vedoucí služebního úřadu vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,

c) státní tajemník vůči vedoucímu služebního úřadu podřízeného ministerstvu,

d) kárná komise druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodla kárná komise druhého stupně.

 

vytisknout  e-mailem