Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řízení ve věcech služby

Použití správního řádu, účastníci řízení a odvolací řízení 

 1. Použití správního řádu a ustanovení ve věcech služby (§ 159, § 160)
 2. Účastníci řízení a rozhodující orgány (§ 161, § 162)
 3. Odvolací řízení (§ 168)

Použití správního řádu a ustanovení ve věcech služby (§ 159, § 160)

Nestanoví-li zákon jinak, v řízení ve věcech služby se postupuje podle správního řádu.

Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o:

 1. přijetí do služebního poměru,

 2. zařazení na služební místo,

 3. jmenování na služební místo představeného,

 4. odměňování,

 5. změně služebního poměru,

 6. kárné odpovědnosti,

 7. skončení služebního poměru,

 8. odbytném,

 9. odchodném,

 10. jmenování a odvolání členem

  1. zkušební komise,

  2. kárné komise,

 11. povolení

  1. kratší služební doby,

  2. zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně volna k němu a zastavení poskytování tohoto volna,

  3. výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,

 12. náhradě nákladů podle § 110,

 13. zastavení poskytování úlev ve službě podle § 111.
   

Ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádu o správním řízení se nevztahují na:

 1. jmenování na služební místo představeného a odvolání z tohoto služebního místa, pokud spadá do působnosti vlády,

 2. vyslání na služební cestu,

 3. zastupování státního zaměstnance nebo představeného,

 4. zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost,

 5. povolení pružného rozvržení služební doby,

 6. nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech pracovního klidu,

 7. povolení služebního volna,

 8. čerpání dovolené a dodatkové dovolené,

 9. prohlubování vzdělání,

 10. provádění služebního hodnocení státního zaměstnance,

 11. stanovení platu, je-li předmětem

  1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených nařízením vlády, nebo

  2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň,

 12. poskytnutí odměny, 

 13. výběrové řízení a jmenování a odvolání členem výběrové komise.

  

vytisknout  e-mailem