Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řízení rizik ve služebních úřadech

 

termín:

 • 19. 10. 2022, od 9:00 do 17:30 hod.
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 17:30 hodin v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí).

Seminář je určen státním zaměstnancům ve služebních úřadech.

Lektor: Dr. Ing. Petr Řeháček (1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/Y7C/rizenirizik.

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. úvod - problematika rizik a jejich klasifikace
 2. identifikace možných rizik ve služebním úřadu a jejich negativní a pozitivní dopady
 3. řízení rizik ve služebním úřadu
 4. řízení rizik a jeho cíle v praxi představených 
 5. některé praktické přístupy k řízení rizik
   

(1) Dr. Ing. Petr Řeháček
Zabývá se systémovým inženýrstvím, řízením rizik, projektovým managementem a auditováním systémů řízení dle ISO, R.P.A., S.P.A. apod. Je autorem mnoha článků a publikací z tohoto oboru (např. http://www.ekopress.cz//titdetail.php?tid=30986). Jako lektor upřednostňuje praxi a procvičování před teorií a přednáší také v programech MBA. Od roku 1995 do roku 2003 pracoval jako ředitel pro jakost a má zkušenosti v oblastech ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Risk Management, Project Management, Auditing a další. V současné době pracuje jako systémový analytik a provádí audity pro Société Générale de Surveillance SA. Zkušenosti čerpá ze své 30leté praxe jak z komerční sféry (Indet Safety Systems, TORAY aj.), tak ze státní správy a místní samosprávy (Město Kravaře, Řídící sekce SDIC v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu aj.).

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

 

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem