Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program stáží NEPT

Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT)

Stáž má za cíl rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče ve vybraném sektoru Evropské komise, který si uchazeč volí vzhledem ke své vykonávané agendě.  Délku stáže si zvolí sám uchazeč, a to v rozsahu 3 až 5 měsíců.

Česká republika má k dispozici 9 míst na rok, celkem probíhají 2 běhy (jarní a podzimní).

Výběrová kritéria:

 • stáž je určena zaměstnancům státní / veřejné správy bez ohledu na typ pracovní smlouvy nebo služebního poměru (na dobu neurčitou i na dobu určitou); praxe ve státní /veřejné správě není vyžadována;

 • uchazeč musí splňovat podmínku, že se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil a ani v žádné instituci EU nepracoval;

 • uchazeč musí zůstat po celou dobu stáže zaměstnancem státní / veřejné správy vysílajícího úřadu a jeho zaměstnavatel mu bude vyplácet plat / mzdu a odvádět sociální a zdravotní pojištění;

 • umíte aktivně komunikovat v cizím jazyce (úroveň cizího jazyka není stanovena, preferována je angličtina).
   

Řádně vyplněná přihláška se skládá z:

 • formuláře životopisu uchazeče CV Europass;
 • formuláře přihlášky;
 • prohlášení personálního odboru vysílajícího úřadu, že s vysláním uchazeče souhlasí včetně stručného zdůvodnění, proč by měl být vybrán;
 • prohlášení odboru pro evropské záležitosti / mezinárodní vztahy vysílajícího úřadu, že s vysláním uchazeče souhlasí;
 • informace o závazku vysílajícího úřadu uhradit náklady spojené se stáží či záměru žádat o financování vyslání z prostředků rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“), položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU;
 • informace o konkrétním útvaru v Evropské komisi, do kterého se uchazeč hlásí (generální ředitelství, unit nebo kabinet) a o délce trvání stáže (později již nelze měnit).
   

Po návratu ze stáže vyplní její účastník krátkou hodnotící zprávu, jejíž vzor je uveden níže.
 

Právní úprava

Vysílání stážistů NEPT z řad státních zaměstnanců do Evropské komise se považuje za změnu služebního poměru a postupuje se dle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na internetových stránkách státní služby v oddílu "Dokumenty a stanoviska" - "Vzory úkonů" - "Vysílání národních expertů".
Vysílání stážistů z řad zaměstnanců územních samosprávných celků se řídí podle ustanovení § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v znění pozdějších předpisů - pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie.
 

Finanční náklady

Finanční náklady spojené se stáží jsou plně hrazeny vysílajícím úřadem (odhadem 4 000 EUR/měsíc).
Pokud je uchazeč vybrán jako úspěšný, případné financování jeho vyslání z prostředků VPS, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU se řídí níže danými pravidly.
 

Sekce pro státní službu zasílá informace o aktuálních termínech stáže včetně časového harmonogramu, formuláře životopisu  CV Europass a přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, které předávají informace dál svým zaměstnancům.
 

Termíny stáží pro rok 2018

 • 1. nebo 16. března 2018 - obsazen
 • 1. nebo 16. října 2018 - obsazen

V současné době probíhá výběrové řízení pro jarní běh 2019 - bližší informace.

Informace o struktuře Evropské komise naleznete zde.

  

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Vágnerová, tel.: 974 818 242, e-mail: sarka.vagnerova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 31. května 2018

vytisknout  e-mailem