Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Převod dosavadních zaměstnanců do služebního poměru

Pravidla a průběh převodu dosavadních zaměstnanců 

Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu neurčitou

Dosavadní zaměstnanec, který vykonává činnosti podle § 5 zákona o státní službě (viz obecné informace) a který je ke dni 1. 7. 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou, má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, jestliže:

  1. splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 (viz výběrová řízení),

  2. má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5,

  3. požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015

  4. vykonával v den podání žádosti v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let.
     

Služební orgán vydá tomuto zaměstnanci rozhodnutí o přijetí do služebního poměru do 31. 12. 2015. Tito zaměstnanci nejsou povinni vykonat úřednickou zkoušku.

Pokud zaměstnanec o přijetí nepožádá nebo nesplňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, zaniká jeho pracovní poměr na dobu neurčitou 30. 6. 2017.

Dosavadní zaměstnanec na dobu neurčitou, který splňuje vše výše uvedené kromě předpokladu praxe (§ 190 odst. 1 písm. d), tedy nevykonával v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 ve výše uvedených institucích a správních úřadech, má nárok být přijat do služebního poměru na dobu určitou s trváním do 30. 6. 2017. Má povinnost do 30. 6. 2017 úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky. Po jejím vykonání má nárok na přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou.

Na dosavadního zaměstnance vykonávajícího činnosti podle § 5, jehož pracovní místo bylo systemizací podle § 17 zákona o státní službě nebo její změnou podle § 18 zákona o státní službě vymezeno jako služební místo státního zaměstnance, se předmětná ustanovení použijí obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne nabytí účinnosti systemizace nebo její změny.

  

vytisknout  e-mailem