Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předcházení psychosociálním rizikům v zaměstnání

Výbor pro sociální dialog v ústředních správních úřadech (SDC-CGA, dále jen "Výbor") představil Průvodce k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (BOZP) v ústředních orgánech státní správy a krátké instruktážní video k této tematice. 

 

Výbor je platformou v rámci Evropské unie, kde se setkávají zástupci zaměstnavatelů v ústředních správních úřadech členských států (EUPAE) se zástupci odborů (TUNED) s cílem rozvíjet sociální dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ve služebních úřadech.

Průvodce i video pocházejí z projektu "Psychosociální rizika v zaměstnání" realizovaného Výborem a financovaného Evropskou komisí. Cílem tohoto projektu bylo zmapovat, do jaké míry jsou zaměstnanci ústředních orgánů státní správy členských států vystavováni působení psychosociálních rizik, a na základě získaných poznatků navrhnout opatření ke zkvalitnění podmínek v zaměstnání. Výbor působí na úrovni ústředních správních úřadů, a proto byl projekt zaměřen pouze na zaměstnance těchto úřadů.

Psychosociálními riziky jsou faktory, které mají vliv na kvalitu podmínek v zaměstnání jako například nutnost jednat s náročnými klienty, časový tlak, nedostatečná komunikace a spolupráce v úřadu či dlouhá nebo nepravidelná služební doba. Nedostatečná pozornost věnovaná těmto faktorům může vést u zaměstnance ke stresu, vyhoření, depresi či dokonce ke vzniku kardiovaskulárních chorob a problémů s pohybovým ústrojím.

Základním nástrojem boje s psychosociálními riziky je rámec řízení rizik, který sestává z analýzy rizik, implementace vhodných opatření a jejich následné monitorování. Kromě postupu pro zavedení tohoto obecného rámce obsahuje Průvodce také velmi zajímavé příklady konkrétních nástrojů přijatých členskými státy.

Video k úvodu do problematiky psychosociálních rizik s českými titulky je ke zhlédnutí zde.

Více informací k činnosti Výboru lze nalézt zde.

  

vytisknout  e-mailem