Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní skupina Rady EU pro zaměstnanecké předpisy (B-15)

Staff Regulations / Groupe Statut B-15 

 

Jedná se o pracovní skupinu pod formací Rady pro všeobecné záležitosti (GAC) tvořenou ministry zahraničních věcí členských států EU, která projednává legislativu pro personální záležitosti zaměstnanců institucí EU. Spolugestory jsou Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí.

Postavení pracovní skupiny B-15 je specifické ze dvou důvodů: (1) projednávané právní předpisy nemají většinou dopad na právní řád členských států EU, protože upravují právní postavení zaměstnanců institucí EU, (2) sporné otázky projednává buď Coreper II (Výbor stálých zástupců členských států EU na úrovni velvyslanců pro politická, finanční a zahraniční témata) nebo Coreper I (Výbor stálých zástupců členských států EU na úrovni zástupců velvyslanců pro hospodářské a sociální otázky). Ostatní pracovní skupiny jsou přiřazeny vždy jen k jednomu Coreperu.

Otázky projednávané pracovní skupinou B-15 jsou pro členské státy EU velmi citlivé a mají navíc rozpočtové souvislosti, proto jim členské státy EU věnují velkou pozornost. Výbor pro EU, který je nejvyšším politickým orgánem složeným z náměstků ministrů vlády ČR pro evropské záležitosti, potvrdil, že rovnoprávné postavení a odpovídající zastoupení úředníků z České republiky v institucích EU je důležitou priotitou ČR. Jakkoli jsou úředníci institucí EU nezávislí, jsou ovlivněni prostředím a kulturou, v níž vyrůstali, mají větší porozumění pro situaci "mateřského" členského státu EU. Proto má každý členský stát zájem na co největším počtu "svých" úředníků. Na co nejširším zeměpisném zastoupení mají eminentní zájem i instituce EU, které pro plnění úkolů, které jim byly svěřeny Smlouvami, potřebují nejen úředníky hovořící všemi oficiálními jazyky, ale i takové, které znají právní řád, ekonomickou a sociální situaci v jednotlivých členských státech EU.

V současné době projednává pracovní skupina prováděcí právní předpisy v souvislosti s nedávnou novelou základního předpisu - Služebního řádu pro úředníky a pracovního řádu pro ostatní zaměstnance EU. Po vstupu Lisabonské smlouvy došlo ke změně procedury projednávání, ke změně legislativy je třeba dohoda Rady EU a Evropského parlamentu. V rámci projednávání rozpočtu EU spolupracuje Ministerstvo vnitra s Ministerstvem financí na formulování pozice České republiky k rozpočtové kapitole administrativní výdaje (tzv. "Heading 5").

  

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, email: jaroslava.plskova@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem