Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy

 • Obecné informace o projektu
 • Stručný popis projektu
 • Cíle a cílová skupina projektu
 • Aktivity a výstupy projektu
 • Kontakty

Obecné informace o projektu

Stručný popis projektu

Projekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost. Příjemcem dotace je samostatné Oddělení podpory a rozvoje státní služby sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Prezentace z dne otevřených dveří projektu PROAK (pdf, 629 kB)

Závěrečná konference projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy se vydařila

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173
Termín ukončení projektu: 30. 06. 2023

OPZam.jpg

  

Stručný popis projektu

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon o státní službě") a zároveň doplňuje odbornou činnost sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, která za implementaci tohoto zákona nese odpovědnost.

Projekt reaguje na úkoly sekce pro státní službu vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, konkrétně ze Specifického cíle 1.3 "Rozšíření metod kvality ve veřejné správě" a Strategického cíle 4 "Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě".

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

Cíle a cílová skupina projektu

Cíle a cílová skupina projektu

 1. Podpora implementace zákona o státní službě
 2. Podpora procesu vzdělávání ve správních úřadech
 3. Zefektivnění procesu úřednické zkoušky
 4. Podpora řízení kvality ve služebních úřadech
 5. Zvýšení odbornosti státních zaměstnanců v souvislosti se zákonem o státní službě
   

Projekt je určen pro správní a služební úřady a jejich zaměstnance.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

Aktivity a výstupy projektu

Kontakty

Kontakty

Realizátorem projektu je oddělení rozvoje státní služby.

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kykalová

Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 261
       604 377 858
e-mail: zuzana.kykalova@mvcr.cz

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem