Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ostatní dokumenty

 • Rok 2024
 • Rok 2023
 • Rok 2022
 • Rok 2021
 • Rok 2020
 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2023

  

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2021

  

Rok 2020

Rok 2020

 • Analýza služebního hodnocení za rok 2019 (pdf, 1,4 MB)
  - zveřejněno dne 26. 1. 2021
   
 • Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2019 (pdf, 1,5 MB)
  Podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2019 byla zařazena na program jednání vlády ČR dne 23. 11. 2020. Výroční zpráva obsahuje zejména analýzu dat získaných z dotazníkového šetření mezi služebními úřady, které se týkalo zjištění stavu vytváření podmínek pro slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby v roce 2019, dále popisuje dosavadní praxi služebních úřadů, a to zejména u jednotlivých nástrojů slaďování (např. úprava služební doby, výkon státní služby z jiného místa, postavení státních zaměstnanců na mateřské / rodičovské dovolené atd.).
  - zveřejněno dne 24. 11. 2020
   
 • Výroční zpráva o státní službě za rok 2019 (pdf, 3,1 MB)
  zveřejněno dne 24. 9. 2020

  

Rok 2019

Rok 2019

  

Rok 2018

2018

  

Rok 2017

Rok 2016

2016

Vláda dne 18. 4. 2016 vzala na vědomí informaci k materiálu Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady v roce 2015:

Prezentace k připravovanému modulu Systemizace a organizace Informačního systému o státní službě pro přípravu systemizace a organizace služebních úřadů pro rok 2017

  

Rok 2015

2015

Prezentace ze semináře sekce pro státní službu k whistleblowingu ze dne 7. prosince 2015

Prezentace z metodické porady sekce státní služby v Benešově ze dne 11. listopadu 2015

Prezentace z metodické porady sekce státní služby v Benešově ze dne 24. září 2015

Prezentace z metodické porady sekce státní služby v Benešově ze dne 26. května 2015

Prezentace z metodické porady sekce státní služby v Benešově ze dne 29. dubna 2015:

Prezentace z pracovního jednání v Solenici ze dne 15. ledna 2015:

Studie řídících orgánů státní služby v členských zemích Evropské unie (pdf, 513 kB)

Modely státní služby v některých evropských demokratických zemích a v USA (pdf, 169)

Informace o přijímání státních zaměstnanců:

  

vytisknout  e-mailem