Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností

Sekce pro státní službu pořádá seminář na téma Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností, které se uskuteční v termínu: 

 

  • 28. 6. 2018 (termín pro přihlášení:  20. 6. 2018) - již obsazeno

od 9,00 do 14,00 hodin v budově Ministerstva vnitra "Centrotex", Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, místnost č. 104.

​Jedná se o první seminář k problematice organizace služebních úřadů (tj. k institutům systemizovaných služebních a pracovních míst, organizačních útvarů, vypracování a schvalování systemizace a jejích změn, vnitřní systemizace a jejích změn, organizační struktury a jejích změn), k problematice správních činností včetně oborů státní služby, k problematice klasifikace míst platovými třídami včetně zařazování správních činností do platových tříd a k problematice charakteristik služebních míst (náplní činností).

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy, na nichž stojí tyto stěžejní oblasti státní služby, s jejich vzájemnými vztahy a s jejich možnými dopady do služebního poměru státních zaměstnanců. Seminář se tak zaměří především na úpravu § 5, § 17 až 19 a přílohy č. 1 zákona o státní službě, na úpravu § 109 odst. 4 a § 110 zákoníku práce, na úpravu nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, a na úpravu v souvisejících služebních předpisech náměstka pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, a č. 4/2017, o charakteristice služebních míst. Vzhledem k tomu, že uvedená problematika je v působnosti jak Ministerstva vnitra, tak Ministerstva práce a sociálních věcí, povedou seminář zástupci obou resortů.

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se výše uvedené problematice věnují, zejména tedy pro zaměstnance zařazené v personálních útvarech služebních úřadů.

Přednášejícími semináře budou:

  • Ing. Ivan Tomší, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Mgr. Václav Frýdl, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, Ministerstvo vnitra
  • Mgr. Zuzana Brücknerová, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, Ministerstvo vnitra
     

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail: statnisluzba@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu, kterým se budete na školení přihlašovat, uveďte: "Organizace služebních úřadů, správní činnosti, katalog správních činností".

​Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem