Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odvolací řízení ve věcech služebního poměru (2020)

Sekce pro státní službu v roce 2020 pořádala seminář Odvolací řízení ve věcech služebního poměru v tomto termínu: 

 • 23. 9. 2020 (Seminář je obsazován na základě individuálně zaslaných nabídek jednotlivým služebním úřadům.)
   

Seminář proběhla od 9.00 hodin do 13.00 hodin (s časem registrace od 8.30 hodin) v S-COMP Centre CZ (Na Žertvách 2196/34, Praha 8).

Cílem semináře je v úvodu shrnout právní úpravu nápravy vadných rozhodnutí (zejména odvolacího řízení) vydaných ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, tj. s úpravu vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a její aplikaci ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, včetně poukazu na speciální úpravu v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je však cílem semináře vzájemná diskuse s výměnou zkušeností o nejčastějších důvodech vedoucích ke zrušení prvostupňových rozhodnutí nebo naopak o příkladech dobré praxe služebních úřadů. Výměna zkušeností může zahrnovat i diskusi a seznámení s aktuální judikaturou správních soudů ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců.

Na programu semináře bude:

 • Úvod k právní úpravě nápravy vadných rozhodnutí
 • Vzájemná diskuse - výměna zkušeností
   

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se problematice zejména odvolacího řízení ve věcech státní služby věnují, tedy pro zaměstnance zařazené v útvarech služebních úřadů, které mají v působnosti vyřizování odvolání státních zaměstnanců zařazených v podřízených služebních úřadech.

Přednášejícími na semináři budou:

 • Mgr. Iva Hřebíková, Ministerstvo vnitra, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby, personální ředitelka sekce pro státní službu 
 • Mgr. Karel Moravec, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby
   

Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem