Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Základní definice 

Činnosti, které služba zahrnuje (§ 5 odst. 1)

Činnosti, které služba zahrnuje, jsou tyto:

 1. příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

 2. příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 3. příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,

 4. řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 5. vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,

 6. státní statistická služba,

 7. správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 8. ochrana utajovaných informací,

 9. zabezpečování obrany státu,

 10. zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 11. obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 12. příprava nebo realizaci dotační politiky,

 13. příprava nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 14. příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,

 15. ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 16. zadávání veřejných zakázek,

 17. audit,

 18. zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

 19. řízení činností uvedených v písmenech a) až r),

 20. příprava a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,

 21. přípravu k výkonu zahraniční služby.

  

vytisknout  e-mailem