Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O informačním systému o státní službě

 1. Základní popis
 2. Moduly ISoSS

Moduly ISoSS

Rejstřík státních zaměstnanců

Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci dle § 181 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.

Rejstřík státních zaměstnanců (RSZ) obsahuje následující základní procesy:
 

Proces Popis práce koncového uživatele Role v JIP/KAAS, která může v ISoSS uvedený proces vykonávat

Primární zápis dat o státním zaměstnanci (dávkou či přes formulář) – ztotožnění s Rejstříkem obyvatel (ROB)

Doplnění a aktualizace dat (dávkou či přes formulář) o již ztotožněném státním zaměstnanci

 • Realizuje prvotní záznam o státním zaměstnanci do RSZ za příslušný služební úřad

 • Je oprávněn vytěžovat RSZ dostupnými reporty

 • Provádí následnou aktualizaci údajů v RSZ a kontroluje stav průběhu přenosu dat do RSZ a v případě jeho chyby iniciuje opakovaný přenos

Editace dat rejstříku státních zaměstnanců služebního úřadu

Analýza dat RSZ příslušného služebního úřadu (státní zaměstnanci ve službě i mimo službu).

 • Je oprávněn vytěžovat RSZ v rámci příslušného služebního úřadu dostupnými reporty

Analýza dat rejstříku státních zaměstnanců služebního úřadu

Výmaz dat státního zaměstnance (dávkou či přes formulář).

Provádí výmaz dat státního zaměstnance

Výmaz dat státního zaměstnance

Evidence obsazovaných služebních míst

Evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volném služebním místě dle § 181 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb.

Evidence obsazovaných služebních míst (EOSM) obsahuje následující základní procesy:

Proces Popis práce koncového uživatele Role v JIP/KAAS, která může v ISoSS uvedený proces vykonávat

Zápis a aktualizace o volných služebních místech.

 • Provádí zápis a aktualizaci datových vět zasílaných k aktualizaci EOSM

Editace obsazovaných služebních míst

Analýza obsazovaných služebních míst

 • Přistupuje k neveřejné části EOSM - na všechna volná služební místa
  Pozn. Role může být využívána také státními zaměstnanci postavenými mimo službu

Analýza obsazovaných služebních míst

Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku

Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku slouží k přihlašování na úřednickou zkoušku. Obsahuje údaje dle § 181 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb.

Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku obsahuje následující základní procesy:

Proces Popis práce koncového uživatele Role v JIP/KAAS, která může v ISoSS uvedený proces vykonávat

Zakládání termínů zkoušek

Uzavírání termínů zkoušek

 • Realizuje zakládání termínů obecných a zvláštních částí úřednických zkoušek

 • Realizuje uzavírání termínů obecných a zvláštních částí úřednických zkoušek

Editace termínů úřednických zkoušek

Zápis na zkoušku

Zápis do pořadníku zkoušky

 • Realizuje zápis státního zaměstnance nebo občana na obecnou nebo zvláštní část úřednické zkoušky

 • Tiskne žadateli o účast souhrn informací o obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky, na kterou byl zapsán (datum, místo a další informace)

 • Provádí storno účasti na obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky

 • Vyjádření zájmu o další termíny zkoušek

Editace účasti na úřednické zkoušce
Zápis výsledku zkoušky
 • Provádí zápis výsledků obecné a zvláštní zkoušky

 • Tiskne osvědčení o úspěšném složení, potvrzení o neúspěšném složení

Editace výsledků úřednických zkoušek
Upřesnění složení komise před zkouškou
 • Vybírá konkrétně přítomné komisaře z přidělené sady komisařů

Editace obsazení zkušební komise
Správa a publikace dokumentů na Portále ISoSS
 • Má oprávnění v rámci přiděleného adresářového prostoru, realizovat publikaci a správu dokumentů (seznam zkušebních otázek a seznam odborné literatury), jejich nahráním, smazáním, přesunutím, organizováním do složek.

Správa a publikace dokumentů na Portále ISoSS
Tisk žádosti o vykonání úřednické zkoušky občanem
 • Občan si z veřejné části portálu vytiskne žádost o vykonání úřednické zkoušky

Bez role v JIP/KAAS. Určeno pro veřejnost.

Evidence provedených úřednických zkoušek

Evidence provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické zkoušce dle § 181 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb.

Evidence provedených úřednických zkoušek (EÚZ) obsahuje následující základní procesy:

Proces

Popis práce koncového uživatele

Role v JIP/KAAS, která může v ISoSS uvedený proces vykonávat

Zápis a editace záznamu o uznání úřednické zkoušky

 • Realizuje záznam či storno záznamu o uznání úřednické zkoušky na základě uznání rovnocennosti, fikcí nebo ze zákona u státních zaměstnanců za přidělený služební úřad

Editace záznamu o uznání úřednické zkoušky

Analýza dat evidence úřednických zkoušek

 • Je oprávněn vytěžovat EÚZ dostupnými reporty

Analýza dat evidence úřednických zkoušek

Analýza dat udělených osvědčení a zkoušek vykonaných občany

 • Je oprávněn vytěžovat přehled vydaných osvědčení a zkoušek konaných občany v rámci svého služebního úřadu

Analýza dat udělených osvědčení a zkoušek vykonaných občany

Prohlížení evidence úřednických zkoušek s výjimkou údaje o neúspěšné zkoušce

 • Zobrazení státních zaměstnanců s úspěšně vykonanou či uznanou úřednickou zkouškou

Bez role v JIP/KAAS. Určeno pro veřejnost.

Systemizace a organizační struktura

Systemizace a organizační struktura slouží k projednání jako podpůrný a evidenční nástroj pro řízení předkládání a schvalování návrhů systemizace a organizační struktury služebních úřadů dle ustanovení § 17, 18, 19 a 172 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a prováděcích předpisů.

Modulem podporované procesy:

 • S1 - návrh roční systemizace (dle § 17 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S2 - návrh změny systemizace (dle § 18 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S3 - návrh roční organizační struktury (dle § 19 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S4 - návrh změny organizační struktury (dle § 19 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S5 - úprava organizační struktury (dle § 19 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S6 - úprava systemizace (dle čl. 4 SP č. 8/2015)
 • S7 - změna organizační struktury ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády (dle § 19 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb.)
 • S8 - aktualizace systemizace (bude upraveno novým služebním předpisem pro provádění systemizace)

Systemizace a organizační struktura (OSYS) obsahuje následující základní procesy rozdělené dle přístupu jednotlivých typů služebních úřadů:

Proces Popis práce koncového uživatele Role v JIP/KAAS,
která může v ISoSS
uvedený proces vykonávat
Editace a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny služebním úřadem
 • Editace a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny služebním úřadem. Realizuje a zasílá návrh systemizace a organizační struktury služebního úřadu nadřízené instanci ke schválení. Nahlíží na stav schválení návrhu systemizace a organizace, obsah protokolu zpracování, analyzuje textová vyjádření nebo přiložené soubory PDF v případě zamítnutí návrhu.
 • Zahrnuje procesy S1 až S8
Editace a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny služebním úřadem
Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny nadřízeným služebním úřadem
 • Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny nadřízeným služebním úřadem. Kontroluje správnost návrhu OSYS předloženého služebním úřadem, zobrazuje data OSYS v organizačním diagramu. Zamítá návrhy OSYS služebního úřadu. Předkládá jeden konkrétní nebo souhrnný návrh systemizace a organizační struktury služebních úřadů ústřednímu správnímu úřadu ke schválení. Nahlíží na stav schválení návrhu systemizace a organizace, obsah protokolu zpracování, analyzuje textová vyjádření nebo přiložené soubory PDF v případě zamítnutí návrhu.
 • Zahrnuje procesy S1 až S8
Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny nadřízeným služebním úřadem
Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny ústředním správním úřadem
 • Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny ústředním správním úřadem. Kontroluje správnost návrhu OSYS předložení služebním úřadem, případně nadřízeným služebním úřadem, zobrazuje data OSYS v organizačním diagramu. Zamítá návrhy služebního úřadu, případně služebního úřadu. Předkládá jeden konkrétní nebo souhrnný návrh systemizace a organizační struktury služebních úřadů Ministerstvu vnitra, sekci státní služby ke schválení.
 • Zahrnuje procesy S1 až S8
Kontrola a předložení návrhu systemizace nebo organizační struktury a jejich změny ústředním správním úřadem
Analýza a vyjádření k návrhu systemizace
 • Analýza a vyjádření k návrhu systemizace. Zpracovává a vyhodnocuje návrhy/návrhy změn systemizace služebních úřadů, zasílá služebním úřadům a Ministerstvu vnitra stanovisko k finanční části návrhu systemizace na Portálu ISoSS.
 • Zahrnuje procesy S1, S2, S6 a S8
Analýza a vyjádření k návrhu systemizace Ministerstvem financí


Kancelář nejvyššího státního tajemníka, 19. října 2023

vytisknout  e-mailem