Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nový etický kodex státních zaměstnanců

Nejvyšší státní tajemník vydal nový etický kodex státních zaměstnanců, a to služebním předpisem ze dne 3. října 2023 č. 3, o pravidlech etiky státních zaměstnanců. 

Nový etický kodex nahradí ten stávající z roku 2015. Je výsledkem dlouhodobé činnosti pracovní skupiny, jež vznikla při sekci pro státní službu Ministerstva vnitra a byla složena z odborníků na služební etiku, případně obecnou etiku, z řad státních zaměstnanců z několika rezortů (zejména z Ministerstva dopravy) a z prostředí akademické obce (zejména z Filosofického ústavu Akademie věd České republiky).

Při tvorbě textu služebního předpisu byla provedena zevrubná analýza dosavadního služebního předpisu a hodnot, jimiž se v České republice řídí správa věcí veřejných. V dílčích krocích bylo provedeno srovnání také se zahraničními soubory pravidel etiky státních zaměstnanců.

Nový etický kodex se vyznačuje značným odklonem od dosavadního pojetí etických kodexů upravujících profesní etiku úředníků – nejedná se o soubor pravidel upravujících "co se musí a co se nesmí" a stanovujících také sankce za jejich porušení, což je typické pro preskripční nebo také tzv. disciplinační etické kodexy. Nový služební předpis vychází z aspiračního pojetí etiky – zaměřuje se především na podporu a motivaci zralého etického prostředí ve služebních úřadech.

Služební předpis je doprovázen podrobným odůvodněním, které by mělo usnadnit jeho aplikaci. Pravidla etiky obsažená v konkrétních ustanoveních jsou tak demonstrativně rozvedena o praktické příklady.

Nový etický kodex nabývá účinnosti 1. ledna 2024 a v záložce Dokumenty a stanoviska / Služební předpisy jsme jej zveřejnili jednak v běžné, jednak v graficky atraktivnější podobě.

Pravidla_etiky_statnich_zamestnancu-plakat_-_obr.jpg

  

vytisknout  e-mailem