Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona č. 106/1999 Sb.

termín:

 • 13. 10. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - termín naplněn
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 (kapacita sálu omezena).

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se ve služebních úřadech zabývají vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (Navazuje na seminář Zákon o „svobodě informací“ diskusí nad změnami zákona po aktuální novele).
 

Lektor: PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/106

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Transpozice směrnice 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech
 2. Základní pojmy (přístup k informacím a vyřizování žádosti, efektivní opětovné užití informací)
 3. Informování o příjmech fyzických osob (podmínky přístupu k informacím o platu, mzdě a odměnách)
 4. Důvody pro odmítnutí žádosti (zneužití práva na informace, neexistence či nedispozice informace)
 5. Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti (dotčená osoba)
 6. Informační příkaz
 7. Výroční zpráva
 8. Diskuse

  

(1) PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.
Působí v oblasti zveřejňování informací více než 17 let. Specializuje se na zákon o svobodném přístupu k informacím a zabývá se oblastí zpracování osobních údajů a jejich ochrany a zveřejňováním informací. Zastává funkci představeného oddělení otevřeného úřadu odboru právního Ministerstva průmyslu a obchodu. Věnuje se publikační a vzdělávací činnosti.
Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem