Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí, s účinností od 1. března 2023

Byl zveřejněn nový služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4 ze dne 22. prosince 2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí. Novela nabývá účinnosti dnem 1. března 2023 a jejím cílem je sjednocení celého procesu od zřízení po zrušení zkušebních komisí a od jejich evidování po jejich ukončování v informačním systému o státní službě. 

Dnem 1. března 2023 bude v informačním systému o státní službě připravena funkcionalita, vázaná na roli koordinátor, umožňující založení nové zkušební komise, resp. ukončení zrušené zkušební komise, které budou samostatně provádět ústřední správní úřady. Odpadne jim tím nutnost a povinnost zasílat písemný požadavek na sekci pro státní službu a umožní se jím tím bezodkladné a bezprostřední provádění změn. V přílohách č. 1 až 4 dochází spíše k formulačním a legislativně-technickým změnám.

  

vytisknout  e-mailem