Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní škola pro veřejnou správu

L'École Nationale d´Administration (dále jen "ENA") je jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí ve Francii s dlouhou tradicí, která se váže až k roku 1945. Hlavním cílem ENA je vzdělávat francouzské i zahraniční státní zaměstnance. Její absolventi nacházejí uplatnění na vyšších pozicích francouzské státní správy i ve vedení mnoha mezinárodních organizací.

ENA nabízí různé studijní programy pro zahraniční státní zaměstnance, které se liší délkou studia a také zvoleným oborem. Studijní programy jsou složeny ze střídajících se fází intenzivního studia a praktických stáží ve francouzských, mezinárodních a institucích EU, kde mají studenti možnost v praxi využít získané znalosti. Každá z fází je zakončena sérií zkoušek. Výuka probíhá ve francouzském a anglickém jazyce.
 

Podmínky účasti

Uchazeč musí mít ukončené magisterské studium, dostatek profesních zkušeností a ovládat plynně francouzský a anglický jazyk (v písemné i ústní formě). Některé krátkodobé vzdělávací kurzy CISAP (viz dále) vyžadují pouze znalost anglického jazyka.

Přihlášky do studijních programů ENA se podávají elektronicky prostřednictvím internetových stránek ENA (viz jednotlivé odkazy níže). V případě zájmu o částečné stipendium je třeba kontaktovat Francouzský institut, atašé pro vědu a vysoké školy, pana Mathieu Wellhoffa (e-mail: Mathieu.Wellhoff@ifp.cz).
 

ENA nabízí tyto programy

CIL (Cycle International Long) - dlouhodobý mezinárodní program pro mladé zahraniční státní zaměstnance, který trvá 16 měsíců včetně 4 měsíční stáže ve veřejné správě. Je zakončen magisterským titulem z veřejných záležitostí nebo veřejné správy či komunikace ve veřejných institucích. Cílem studia je prohloubit znalosti v oblasti evropských záležitostí a seznámit se s administrativou ve Francii. Tento program je zdarma, hradí se jen poplatek za magisterský titul ve výši 500 EUR.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

CIP (Cycle International de perfectionnement) - mezinárodní vzdělávací program pro zkušené zahraniční státní zaměstnance (s minimální profesní praxí 5 let) v trvání 8 měsíců včetně 2 měsíční stáže zakončený magisterským titulem z administrativy a mezinárodních záležitostí nebo administrativy a veřejné správy. Cílem studia je seznámit se se všemi aspekty vedení veřejných organizací ve Francii a v Evropě. Poplatek za studium činí 4 000 EUR.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

CiIRA (Cycle international des Instituts régionaux d´administration) - 8 měsíční mezinárodní program pro státní zaměstnance zahrnující 7 týdenní stáž ve veřejné správě. Na konci studia obdrží každý úspěšný student osvědčení o absolvování CilRA programu. Studium je zaměřené na získání základních i pokročilejších znalostí a dovedností potřebných pro pozici vedoucího ve veřejné správě, odehrává se na jednom z regionálních institutů pro veřejnou správu (Bastia, Lille, Lyon, Metz nebo Nantes) od září do dubna dalšího roku.  Poplatek za studium činí 4 000 EUR.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

ENA nabízí také krátkodobé vzdělávací kurzy pro vyšší management veřejné správy

CISAP (Cycles internationaux spécialisés d´administration publique) - specializované mezinárodní vzdělávací kurzy v oblasti veřejné správy v trvání 1-4 týdnů. Byly vytvořeny s cílem zlepšit znalosti a dovednosti státních zaměstnanců v oblastech veřejné správy, veřejných zakázek, financí, managementu, diplomacie, evropských politik a mezinárodní problematiky. Cena vzdělávacích kurzů se pohybuje od 1 000 - 3 000 EUR v závislosti na době trvání kurzu a účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Uchazeč, který má zájem o vzdělávací kurzy CISAP, musí být navržen vládou dané země, mít 3 letou praxi ve státní správě, ukončené magisterské studium a dobrou znalost francouzského nebo anglického jazyka. Přihláška na konkrétní kurz musí být podána prostřednictvím internetových stránek ENA.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mazáková, tel: 974 818 239, email: jana.mazakova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 29. května 2018

vytisknout  e-mailem