Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní institut pro veřejnou správu

Institut national du service public (dále jen "INSP") je jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí ve Francii. Navazuje na dlouhou tradici École Nationale d’Administration (ENA), která vznikla v roce 1945. Hlavním cílem INSP je vzdělávat francouzské i zahraniční státní zaměstnance. Její absolventi nacházejí uplatnění na vyšších pozicích francouzské státní správy i ve vedení institucí Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních organizací.

INSP nabízí různé studijní programy pro zahraniční státní zaměstnance, které se liší délkou studia a také zvoleným oborem. Studijní programy jsou složeny ze střídajících se fází intenzivního studia a praktických stáží ve francouzských, mezinárodních a evropských institucích, kde mají studenti možnost v praxi využít získané znalosti. Každá z fází je zakončena sérií zkoušek. Výuka probíhá ve francouzském a anglickém jazyce.
 

Podmínky účasti

Uchazeč musí mít ukončené magisterské studium, dostatek profesních zkušeností a ovládat plynně francouzský a anglický jazyk (v písemné i ústní formě).

Přihlášky do studijních programů INSP se podávají elektronicky prostřednictvím internetových stránek INSP (viz jednotlivé odkazy níže). V případě zájmu o částečné stipendium je třeba kontaktovat Francouzský institut, atašé pro vědu a vysoké školy, paní Veronique Debord-Lazaro (e-mail: Veronique.Debord-Lazaro@ifp.cz).
 

INSP nabízí tyto programy

  • CIL (Cycle International Long) - dlouhodobý mezinárodní program pro mladé zahraniční státní zaměstnance, který trvá 13 měsíců včetně 3 měsíční stáže ve veřejné správě. Je zakončen magisterským titulem z veřejných záležitostí nebo veřejné správy či komunikace ve veřejných institucích. Cílem studia je prohloubit znalosti v oblasti evropských záležitostí a seznámit se s administrativou ve Francii. Tento program je zdarma, hradí se jen poplatek za magisterský titul ve výši 760 EUR.
    Více informací naleznete zde.

  • CIP (Cycle International de perfectionnement) - mezinárodní vzdělávací program pro zkušené zahraniční státní zaměstnance (s minimální profesní praxí 5 let) v trvání 8 měsíců včetně 2 měsíční stáže zakončený magisterským titulem z administrativy a mezinárodních záležitostí nebo administrativy a veřejné správy. Cílem studia je seznámit se se všemi aspekty vedení veřejných organizací ve Francii a v Evropě. Poplatek za studium činí 4 000 EUR.
    Více informací naleznete zde.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zima, tel: 974 818 264, email: jiri.zima@mvcr.cz.

  


Oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě, 22. prosince 2022

vytisknout  e-mailem