Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nakládání s majetkem státu

termíny:

 • 15. 03. 2023, od 9:00 do 15:00 hod.
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Letná, Nad Štolou 936/3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí) a současně online formou.

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Lektor: Mgr. Tereza Nedvídková

Pro přihlášení na školení prosím klikněte https://www.survio.com/survey/d/E9J2J9R8D3D5Y0G8W.

Obsah:

 • představení zákona o majetku státu a jeho prováděcích předpisů
 • organizační složky státu a státní organizace - jejich definice a rozdíly
 • konstrukce dělené subjektivity státu - včetně judikatury
 • jednání státu v právních vztazích
 • pojem příslušnost hospodařit
 • nabývání majetku státem
 • základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu - § 14 zákona o majetku státu
 • centrální registr administrativních budov
 • nakládání s majetkem v rámci státu i mimo stát
 • právnické osoby s účastí státu
 • pohledávky a závazky státu
 • odpovědnost za škodu
 • kontrola, sankce
   

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem