Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídnutí daru - metodické doporučení a vzor služebního předpisu

Metodické doporučení, jak postupovat při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby, a vzor služebního předpisu, kterým se stanoví postup při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby 

 

Od 1. ledna 2024 vstoupí v účinnost nový služební předpis nejvyššího státního tajemníka č. 3/2023, o pravidlech etiky státních zaměstnanců. Nahradí stávající služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, a tím zruší dosud účinnou úpravu postupu při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby.

V této souvislosti vydává sekce pro státní službu Metodické doporučení, jak postupovat při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby, a pro případné využití služebními úřady, které by zamýšlely upravit postup při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby služebním předpisem, též Vzor služebního předpisu, kterým se stanoví postup při nabídnutí daru v souvislosti s výkonem státní služby, včetně odůvodnění.

Zveřejňované materiály vycházejí z § 77 odst. 1 písm. j) zákona o státní službě, podle kterého je státní zaměstnanec povinen v souvislosti s výkonem státní služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem. Materiály nepředstavují zásadní změnu dosavadní úpravy dotčené oblasti, toliko ji precizují, když podrobněji upravují postup v situacích, jež ve spojitosti s nabídnutím daru v souvislosti s výkonem služby běžně nastávají zejména, pokud jde o dary odmítnuté a zanechané v dispozici státního zaměstnance nebo o dary od neznámého dárce. 

Pro svou blízkou souvislost s novým etickým kodexem státních zaměstnanců jsou materiály zavěšeny v záložce Dokumenty a stanoviska/Služební předpisy/3/2023 - Služební předpis nejvyššího státního tajemníka ze dne 3. října 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců.

vytisknout  e-mailem