Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka studia na College of Europe pro akademický rok 2023-2024

Sekce pro státní službu informuje o možnosti studia na prestižní evropské instituci College of Europe v Bruggách či v Natolinu v akademickém roce 2023/2024 a také o možnosti poskytnutí vládního stipendia určeného pro státní zaměstnance nebo zaměstnance územních samosprávných celků. 

Sekce pro státní službu informuje o možnosti studia na prestižní evropské instituci College of Europe (dále jen "CoE") v Bruggách či v Natolinu v akademickém roce 2023/2024 a také o možnosti poskytnutí vládního stipendia určeného pro státní zaměstnance nebo zaměstnance územních samosprávných celků. Studium na CoE představuje jednu z nejlepších možností zvýšení znalostí v právních, ekonomických a mezinárodních aspektech fungování Evropské unie a zároveň slouží jako vstupní brána do institucí Evropské unie.

Studium na CoE je dvojjazyčné (probíhá v anglickém a francouzském jazyce) a jedná se o desetiměsíční postgraduální studium zaměřené na následující obory:

  1. Evropská politická a administrativní studia (Bruggy),
  2. Evropská právní studia (Bruggy),
  3. Evropská ekonomická studia (Bruggy),
  4. Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia (Bruggy),
  5. Transatlantické vztahy (dvouletý magisterský program připravený společně s Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts Universitě v USA),
  6. Evropská interdisciplinární studia (Natolin).
     

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat CoE pouze elektronicky. Odeslání on-line přihlášky však vždy předchází povinná registrace na internetových stránkách školy https://www.coleurope.eu/. Pro akademický rok 2023/2024 je možné podat přihlášku ke studiu na CoE nejpozději do 18. ledna 2023. K tomuto datu je třeba zaslat také informaci o přihlášení se do výběrového řízení na Ministerstvo vnitra, sekci pro státní službu, a to k rukám Mgr. Jiřího Zimy (telefon: 974 818 264, email: jiri.zima@mvcr.cz), neboť Ministerstvo vnitra zajišťuje vládní stipendium pro tyto účely. Neváhejte se na nás obrátit v případě potřeby konzultace před podáním přihlášky.

Poskytnutí zmíněného vládního stipendia je podmíněno kromě úspěšného absolvování výběrového řízení také vydáním rozhodnutí služebního orgánu o povolení zvýšení vzdělání studiem na vysoké škole podle § 109 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), které obsahuje závazek státního zaměstnance setrvat po ukončení studia ve služebním poměru po dobu odpovídající době trvání tohoto studia (blíže v § 110 odst. 1 zákona o státní službě).U zaměstnanců územních samosprávných celků se uzavírá kvalifikační dohoda podle zákoníku práce.

Další informace (včetně propagačních materiálů) jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Podrobnější informace k samotnému studiu na CoE poté i na internetových stránkách školy www.coleurope.eu a dále i v aktuální informační brožuře o studiu (http://www.coleurope.eu /brochure).

  

vytisknout  e-mailem