Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka školení a seminářů sekce pro státní službu

Nabídka školení a seminářů: 

 • Vzdělávací program pro členy zkušebních komisí - vzdělávání dospělých
 • Seminář Služební hodnocení - školení hodnotitelů
 • Rozhodování o změnách služebního poměru v návaznosti na zrušení služebního místa

Vzdělávací program pro členy zkušebních komisí - vzdělávání dospělých

Vzdělávací program pro členy zkušebních komisí - vzdělávání dospělých

Sekce pro státní službu pořádá "Vzdělávací program pro členy zkušebních komisí - vzdělávání dospělých" v těchto termínech:

 • 30. - 31. 10. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 11. 10. 2019) - již obsazeno
 • 07. - 08. 11. 2019, budova MV, Jindřišská 34, Praha 1 (termín uzávěrky přihlášek: 21. 10. 2019) - již obsazeno
 • 27. - 28. 11. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 11. 11. 2019)
 • 11. - 12. 12. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 25. 11. 2019) - již obsazeno
   

Všichni přihlášení účastníci budou kontaktováni nejpozději po uzávěrce přihlášek na daný termín.

Dvoudenní vzdělávací program bude probíhat vždy od 8.30 hod. - 16.30 hod.

Cílem vzdělávacího programu je zlepšit kompetence členů zkušebních komisí v oblasti vzdělávání dospělých (se zřetelem na hodnocení a zkoušení dospělých) s obsahem:

1) Úvod do vzdělávání dospělých (teoretická část)

 • Základy andragogiky
 • Základy didaktiky dospělých (didaktické principy, cíl, obsah, metody, formy vzdělávání, didaktické prostředky, hodnocení a evaluace ve vzdělávání dospělých)
 • Pedagogicko-didaktický úvod do problematiky zkoušení, metodologie zkoušení
   

2) Zkoušení a hodnocení dospělých (praktická část)

 • Obsahová a formální příprava a samotný proces zkoušení a hodnocení
 • Praktický nácvik modelových situací, využití lektorských přístupů (včetně komunikace s handicapovanými jedinci)
   

Vzdělávací program je určen členům zkušebních komisí zvláštní části úřednické zkoušky.

Počet účastníků: maximálně 10.

Způsob ukončení: osvědčení o absolvování.

Lektorské zajištění: odborníci v oblasti vzdělávání dospělých

 • Mgr. Jana Brabcová (prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR)
 • PhDr. Bohumír Fiala (viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR)
   

Pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku (docx, 113 kB), kterou zasílejte jako přílohu e-mailu na adresu statnisluzba@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: "Vzdělávání členů zkušebních komisí".

V roce 2019 se již uskutečnilo:

 • 09. - 10. 01. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 02. 01. 2019)
 • ​16. - 17. 01. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 09. 01. 2019)
 • 13. - 14. 02. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 05. 02. 2019)
 • 27. - 28. 02. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 19. 02. 2019)
 • 14. - 15. 03. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 05. 03. 2019)
 • 21. - 22. 03. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 12. 03. 2019)
 • 18. - 19. 06. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 05. 06. 2019)
 • 17. - 18. 07. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 01. 07. 2019)
 • 21. - 22. 08. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 01. 08. 2019)
 • 19. - 20. 09. 2019, budova MV, Jindřišská 34, Praha 1 (termín uzávěrky přihlášek: 11. 09. 2019)
 • 02. - 03. 10. 2019, budova MV, Centrotex, Nám. Hrdinů 3, Praha 4 (termín uzávěrky přihlášek: 16. 09. 2019)
   

Vzdělávací program je pořádán v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

OPZam.jpg

  

Seminář Služební hodnocení - školení hodnotitelů

Seminář Služební hodnocení - školení hodnotitelů

Sekce pro státní službu pořádá seminář Služební hodnocení - školení hodnotitelů v následujících termínech:

TERMÍNY PRO HODNOTITELE, KTEŘÍ JIŽ HODNOTILI

 • 27. 11. 2019 (termín pro přihlášení: 13. 11. 2019) - již obsazeno
 • 09. 12. 2019 (termín pro přihlášení: 25. 11. 2019) - již obsazeno
   

Seminář bude probíhat od 9,00 hodin do 12,00 hodin (s časem registrace od 8:30 hodin) v budově Ministerstva vnitra „Centrotex“, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v učebně č. 104.

TERMÍNY PRO NOVÉ HODNOTITELE

 • 11. 12. 2019 (termín pro přihlášení: 27. 11. 2019)
 • 16. 12. 2019 (termín pro přihlášení: 02. 12. 2019)
   

Seminář bude probíhat vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin (s časem registrace od 8:30 hodin) v budově Ministerstva vnitra „Centrotex“, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v učebně č. 104.

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail: statnisluzba@mvcr.cz. Do předmětu e-mailu pro přihlášení uveďte: "Seminář - služební hodnocení" a do e-mailu uveďte zvolený termín konání semináře.

Seminář je zaměřen na problematiku služebního hodnocení z pohledu hodnotitele. Účastníci semináře budou seznámeni se změnami ve služebním hodnocení po provedené novele zákona o státní službě. V rámci semináře pro nové hodnotitele budou účastníci semináře seznámeni i se základními zásadami služebního hodnocení a nejčastějšími nedostatky při provádění služebního hodnocení.

Seminář je určen státním zaměstnancům, kteří v rámci služebního hodnocení plní roli hodnotitele.

Program semináře:

Právní úprava služebního hodnocení:

 • hodnocený
 • hodnotitel
 • pravidelné služební hodnocení
 • první služební hodnocení
 • služební hodnocení z iniciativy hodnotitele
 • služební hodnocení z iniciativy státního zaměstnance
 • služební hodnocení po služebním hodnocení s nevyhovujícími výsledky - mimořádné služební hodnocení
 • služební hodnocení při přechodu státního zaměstnance na jiný služební úřad – přechodové služební hodnocení
 • hodnocené oblasti, hodnoticí kritéria
 • klasifikace (bodová a slovní)
 • výsledky služebního hodnocení
 • osobní příplatek
 • vynikající, všeobecně uznávaný odborník
 • mimořádný platový postup na základě služebního hodnocení (tzv. "žabákování")
 • individuální cíle pro další osobní rozvoj
 • seznámení státního zaměstnance se služebním hodnocením
 • námitky proti služebnímu hodnocení
   

V rámci semináře pro nové hodnotitele navíc:

 • základní zásady služebního hodnocení
  - nestrannost, nezaujatost, spravedlivost
  - průběžné hodnocení výkonu státní služby
  - podklady pro služební hodnocení
 • nejčastější nedostatky při provádění služebního hodnocení
   

Přednášejícími na semináři budou:

 • Mgr. Iva Hřebíková, Ministerstvo vnitra, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby
 • Mgr. Zuzana Brücknerová, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, vedoucí oddělení koordinace státní služby
 • Mgr. Tereza Tichá, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, oddělení koordinace státní služby
 • Ing. Jiří Tichý, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, oddělení koordinace státní služby

  

Seminář je organizován v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

  

OPZam.jpg

  

Rozhodování o změnách služebního poměru v návaznosti na zrušení služebního místa

Rozhodování o změnách služebního poměru v návaznosti na zrušení služebního místa

Sekce pro státní službu pořádá seminář Rozhodování o změnách služebního poměru v návaznosti na zrušení služebního místa v těchto termínech:

 • 18. 11. 2019 (termín pro přihlášení:  04. 11. 2019) - již obsazeno
 • 25. 11. 2019 (termín pro přihlášení:  11. 11. 2019) - již obsazeno
   

Oba semináře budou probíhat od 9,00 hodin do 12,00 hodin (s časem registrace od 8:30 hodin) v budově Ministerstva vnitra „Centrotex“, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v učebně č. 104.

 • 17. 12. 2019 (termín pro přihlášení: 03. 12. 2019) - již obsazeno
   

Seminář bude probíhat od 9,30 hodin do 12,30 hodin (s časem registrace od 9:00 hodin) v budově Ministerstva vnitra "Centrotex", Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v učebně č. 104.

Přihlášky na školení zasílejte na e-mail: statnisluzba@mvcr.cz.
Do předmětu e-mailu pro přihlášení uveďte: "Rozhodování o změnách služebního poměru". V e-mailu nezapomeňte uvést termín semináře, na který se hlásíte.

Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s průběhem správního řízení ve věci změn služebního poměru v návaznosti na zrušení služebního místa, tj. ve věci odvolání ze služebního místa představeného, převedení na jiné služební místo a zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, včetně otázky rozsahu podkladů, obsahu správního spisu a odůvodňování rozhodnutí.

Seminář je určen pro státní zaměstnance, kteří se přímo podílejí na správních činnostech souvisejících s rozhodováním o změnách služebního poměru (příprava podkladů, zpracování rozhodnutí apod.).

Přednášejícími na semináři budou:

 • Mgr. Iva Hřebíková, Ministerstvo vnitra, ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby, personální ředitelka sekce pro státní službu
 • Mgr. Karel Moravec, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby
 • Mgr. Alena Svobodová, Ministerstvo vnitra, odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby, oddělení řízení ve věcech státní služby
   

Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem