Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference "Etika státních zaměstnanců: kde jsme a kudy dál?"

aktualizováno k 15. červnu 2021, zveřejněn odkaz (https://youtu.be/F2PNFkadjGc) na sestřih z konference, který připravilo PR oddělení Filosofického ústavu Akademie věd ČR 

 

Dne 15. června 2021 se v Zrcadlové kapli Klementina uskutečnila konference s názvem "Etika státních zaměstnanců: kde jsme a kudy dál?", kterou pořádala sekce pro státní službu Ministerstva vnitra spolu s Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky s podporou projektu "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě" programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky. Konference byla pořádána rovněž za přispění a podpory Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury.

Celodenní konference byla vedena formou moderovaných panelových diskusí, které se věnovaly významu, současnému právnímu rámci a nedávnému vývoji etiky státních zaměstnanců v České republice, dále vztahu mezi etikou státních zaměstnanců a agendou boje proti korupci, etické infrastruktuře a jejímu využití ve služebních úřadech, etické personalistice ve služebních úřadech, roli médií v oblasti etiky státních zaměstnanců a vizím dalšího vývoje etiky státních zaměstnanců v České republice. Mezi panelisty se objevili přední experti z prostředí služebních úřadů, akademické sféry, neziskové sféry a z mediálního prostředí.

Moderátoři jednotlivých panelů zpracovali shrnutí hlavních bodů a myšlenek, které na konferenci zazněly (ke stažení níže), dále je k dispozici krátký videosestřih připravený Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky (viz níže).

Konference_Etika_statnich_zamestnancu-Kde_jsme_a_kudy_dal-obr_-_20210607.jpg

  

  

vytisknout  e-mailem